International Climate Summit - Grønt hydrogen bygger broer

International Climate Summit 2022 går av stabelen i Bergen 30-31. august. Indiske og norske myndigheter, industri og organisasjoner setter her hydrogenøkonomien på dagsorden, med et spesielt fokus på mulighetene i India.

Published: Aug 10, 2022 at 10:00 PM

India lanserte i 2021 sin nasjonale hydrogenstrategi for å bidra til å redusere utslipp og posisjonere landet som en stormakt innenfor produksjon, bruk og eksport av fornybart hydrogen. Målet er å produsere 5 million tonn grønt hydrogen per år fra 2030 sammen med en storstilt utbygging av fornybar energi kapasitet.

Greenstat ASA var medarrangør for den første ICS som ble arrangert i Delhi i september 2021 og er initiativtaker og sponsor for årets arrangement, denne gangen i Bergen. Organisasjoner fra både Norge og India har stått sammen om planlegging: Norsk Hydrogenforum, Arena H2Cluster og Det Moderne India på norsk side; PHD Chamber of Commerce and Industry og Invest India på indisk side.

På talerlisten står norske og indiske bedriftsledere, forskere og myndighetspersoner som vil gi sine syn på det grønne skiftet og ideer for å realisere energiomstillingen. I hovedsesjonen får vi innledning fra Jan Christian Vestre og Espen Barth Eide om Norges plass i det grønne skiftet, og en påminnelse om betydningen av å ta vare på kloden vår fra Guru Sri Sri Ravi Shankar. Vi skal få høre om noen av de største banebrytende prosjektene i Norge og Europa som skal drive frem reell omstilling i forskjellige sektorer.

I de tekniske sesjonene vil dyktige moderatorer lede diskusjoner mellom norske, indiske og internasjonale aktører på forskjellige temaer: investering, teknologi, sikkerhet, utslippsreduksjon og sluttbrukere. Målet vil være å kunne gi anbefalinger til norske og indiske myndigheter på hvordan lykkes med deres respektive hydrogenstrategier og potensialet for samarbeid. Det blir i tillegg en møteplass for å knytte kontakter i de respektive markedene og diskutere samarbeid og muligheter.

I forbindelse med konferansen kommer det en næringslivsdelegasjon på over 50 personer fra India til Bergen for å møte norske bedrifter. Det er fortsatt ledige billetter til det fysiske arrangementet. Da vil det også bli en ekskursjon 31. august til Kollsnes (Northern Lights, Zeg Power) i regi av Øygarden kommune og spennende bedriftspresentasjoner på Fantoft etter lunsj. Seminarene fra dag 1 skal livestreames og man har mål om over 30 000 digitale deltagere. 

Følg lenken for påmelding.
www.ics-hydrogen.com