Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig gått inn med 60,5 MNOK i Greenstat og er dermed selskapets største eier.

Published: Feb 24, 2021 at 12:00 AM

Les full pressemelding her

"Dette er en viktig milepæl for Greenstat", sier GEO Vegard Frihammer. "At man nå har fått en stor industriell eier som kan bidra med kapital og gjennomføringskompetanse, er helt avgjørende når vi skal inn i en fase med realisering av komplekse, kapitalkrevende hydrogenprosjekter."

I tillegg til å skyte inn kapital vil også Aker tre inn i Greenstat sitt styre ved Knut Olaf Nyborg. 

Bernt Skeie, styreleder i selskapet fra 2015-2020 har vært sentral i forbindelse samarbeidsavtalen med Aker, og han ble også valgt inn som ny styreleder under den ekstraordinære generalforsamlingen 16.februar 2021. 

Mediedekning: 

E24 - Greenstat inviterer Aker inn på eiersiden

DN - Røkkes Aker vil børsnotere hydrogenselskapet Aker Clean Hydrogen