Hils på Trude, vår nye HR-direktør!

Trude Brevik Damm kommer fra Bergen kommune der hun de siste 3 årene har jobbet som leder for strategi og prosess på HR konsern. Trude har lang ledererfaring, og har opparbeidet seg bred HR- og organisasjonserfaring fra bank og finans, facility, selvstendig næringsdrivende og offentlig sektor. Erfaringen spenner vidt innenfor strategisk - og operativt HR arbeid. Hun er opptatt av HR og organisasjonsfaget som en viktig forretningsressurs for bedriften.

Published: Jun 13, 2022 at 12:00 AM

Vi stilte Trude noen spørsmål for å la dere bli litt bedre kjent med henne.

Hvorfor takket du ja til denne stillingen som HR-direktør i Greenstat?
- For det første ønsker jeg å bidra til verdiskapning i det grønne skiftet. Jeg har gradvis fått en større bevissthet rundt bærekraft og grønne valg, og føler meg svært tiltalt av visjonen til Greenstat; «Making Green Happen». Videre er det motiverende å få være med å bidra med min organisasjonskompetanse når vi nå utvikler organisasjonen videre mot nye mål.

Hva gleder du deg mest til? 
- Jeg gleder meg mest til å komme i gang! Det blir interessant å lære mer om en bransje jeg ikke er så godt kjent med fra tidligere, og jeg håper og tror at min kompetanse og erfaring kan være et godt bidrag i organisasjonen slik at vi når målene våre, helst før tiden!

Hvem er ditt forbilde, og hvorfor?
- Det er helt klart min far. Han ble født i enkle kår i 1928, og er vant til å jobbe og ta ansvar for seg selv og sine. Han har alltid vært i godt humør, positiv og med en genuin tro på at det meste man bekymrer seg over i hverdagen løser seg på en god måte. Nå er han snart 94 år, og lever fortsatt med innstillingen; «at jeg har en dårlig dag skal ikke gå utover andre». Han behandler også alle mennesker likt – uansett bakgrunn eller status. Dette er verdier jeg selv setter høyt og ønsker å føre videre.

Dersom du kunne hatt superkrefter, hva ville du valgt? 
- Jeg vil faktisk tillate meg å velge to superkrefter. Den første ville være å kurere kreft og andre alvorlige sykdommer. Den andre ville være evnen til å utslette all diskriminering. Jeg tror at organisasjoner som er bevisst på å ansette mennesker med ulik bakgrunn i form av etnisitet, kjønn, kultur, religion og fagkunnskap har bedre mulighet til å lykkes i markedet.

Hvordan ser en perfekt dag ut for deg?
- Dersom jeg har helt fri, ville det være å stå opp til strålende sol og varme med god musikk og en krimbok i hånden. I jobbsammenheng er en perfekt dag for meg å kunne strukturere og systematisere til bedre utførelse av oppgaver, samt bidra til å lande en stor avtale eller nå viktige milepæler.