Hentet 33,3 MNOK i emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer

Det ble gjennomført en emisjon i Greenstat ASA i perioden 20.juni - 24.august 2022, hvor det ble tegnet totalt 4 438 644 aksjer tilsvarende 33,3 MNOK.

Published: Sep 17, 2022 at 10:00 PM

Etter emisjonen er det totalt 69 484 346 aksjer i selskapet. Basert på emisjonskursen (NOK 7,50,-) gir det en selskapsverdi på 521 MNOK.

Det var totalt 681 aksjonærer som deltok i emisjonen hvor 242 var nye. Totalt er det nå 2017 aksjonærer i Greenstat ASA.

Oppdatert aksjonærliste finner du her.

--

Dersom du ønsker å motta informasjon om kommende emisjoner kan du registrere deg her.