Har hentet 50 MNOK til grønn hydrogensatsing

Gjennom en serie emisjoner har Greenstat siden juni 2020 hentet 50 MNOK til selskapets planlagte satsinger. Et av hovedområdene er etablering av hydrogenproduksjon basert på lokal, fornybar energi.

hydrogen.jpg

Published: Dec 14, 2020 at 12:00 AM

Den siste emisjonen ble avsluttet 10.desember hvor selskapet hentet 22,4 MNOK fra ca 500 unike aksjonærer.

Den største enkeltinvesteringen var på 1,7 MNOK, mens den gjennomsnittlige investeringen var på ca 46 000 kr. Minstetegning i emisjonen var 6000 kr. Det gjør at Greenstat ivaretar sin rolle som et nasjonalt folkeselskap som også gir plass til småsparere. I tiden framover vil man i tillegg rette seg mot større strategiske investorer, samtidig som det jobbes mot en børsnotering i 2021. 

Greenstat har i løpet av året ansatt flere nye ressurser innen hydrogen, og ser for seg å rekruttere et titalls nye ansatte i løpet av 2021. 

8ae9eeaa2277fd9ce936ed8e15ee1de3.webp

Greenstat er involvert på eiersiden i flere initiativer i Norge med formål om hydrogenproduksjon basert på fornybar energi. Selskapet har også fått støtte fra Innovasjon Norge til å igangsette en hydrogensatsing mot India. Med et stadig økende politisk fokus på verdiskapning innen hydrogen, samt muligheter knyttet til eksport av norsk hydrogenkompetanse og teknologi, er Greenstat svært godt posisjonert til å ta del i den forventede veksten. Men infrastruktur knyttet til produksjon og distribusjon av hydrogen er kapitalkrevende og Greenstat vil måtte hente enda mer penger de neste årene.  

"Tilgang til kapital er helt essensielt når man nå går fra planlegging og over til realisering av større prosjekter. Forventede investeringer i prosjekter hvor Greenstat er involvert vil være på nærmere 1 mrd i perioden fram mot 2024.", sier daglig leder Vegard Frihammer. 

Med tanke på responsen i de foregående emisjonene virker det som norske investorer har tro på grønn hydrogen. Dette er oppløftende med tanke på de store mulighetene man ser når hele transportsektoren og tungindustrien skal dekarboniseres. Dette lar seg ikke gjøre uten å ta i bruk hydrogen som en viktig del av løsningen. 

For å motta framtidige investeringsmuligheter i Greenstat kan du registrere deg på våre investor-sider

Følg oss gjerne på Facebook for å få siste nytt og lytt gjerne til Greenpod hvor våre eksperter forteller om satsingen innen hydrogen og andre av Greenstat sine områder.