no

Greenstation pilot åpnet på Straume!

14. september var en merkedag for Greenstation! Sammen med Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik åpnet Greenstation fremtidens energistasjon på Straume ved Sartor senter.

Gjennom DIP-programmet og støtte fra Innovasjon Norge, har Greenstation hatt som mål å utvikle den mest brukervennlige og grønne energistasjonen. Med brukeren i fokus tar selskapet i bruk ny teknologi for at man sømløst kan hurtiglade, og på sikt fylle hydrogen på samme stasjon, samtidig som man kan få tilgang til andre servicetilbud og tjenester.

Plug & play

Kundereisen starter med skiltgjenkjenning ved innkjøring for tildeling av riktig ladeplass for din bil, sett i ladekontakten og så starter ladingen automatisk. Betaling foretas med kontaktløs betaling (tæpp) – helt uten app. Samtidig vil køsystemet ta hånd om deg ved høy aktivitet på ladestasjonen med muligheter for booking.

Pilotstasjonen setter startskuddet for prosjektet i tråd med Greenstation sin overordnede ambisjon med å etablere 40 stasjoner i Norge innen 2023 og på sikt internasjonal tilstedeværelse med 1000 lokasjoner innen 2030.

Som pilotkunde gir vi kundene muligheten til å bidra med å utvikle Greenstation til introduksjonspris fra 1,95 kr/kWt, og ser fram til en aktiv og hektisk fase fremover til vi har en stasjon som fungerer sømløst for alle som ønsker å kjøre utslippsfritt!

I løpet av høsten vil pilotstasjonen på Straume stå ferdig med tak, og kanskje andre bærekraftige servicetilbud. Illustrasjon: Local AS ved Elida Mosquera og Jerome Picard.

News

Episode 22 Greenstation del 2

Jan Erik og Roar forteller oss mer hvordan Greenstation skal sette en ny standard for ladestasjoner i fremtiden. Du får også høre mer om de

From gas station to Greenstation

From gas station to Greenstation

Greenstat is solely working on sustainable projects focused on the transition from fossil fuels to renewable energy. We are entirely dedicated to