Greenstat planlegger et nytt solkraftverk i Grimstad

Greenstat planlegger i samarbeid med grunneier Nils Johan Torp et større solkraftverk i kombinasjon med landbruk på et masseuttak som er i ferd med å avsluttes i Reddal i Grimstad kommune.

Sanduttaket i Reddal.

Published: Nov 16, 2023 at 3:32 PM

Sanduttaket i Reddal ved Møretrømoen skal i løpet av 2024 avsluttes etter mer enn 30 års drift. Reddal Sand AS som driver masseuttaket i dag skal planere ut og tilbakeføre området etter at endt drift. Planene videre for området er solkraftverk i kombinasjon med sauebeite. Da kan arealet for dagens masseuttak brukes videre til landbruk og fornybar energiproduksjon i godt samspill. 

Selve solkraftverket planlegges med en installert effekt på inntil 9,6 MWp. og vil kunne produsere fornybar strøm tilsvarende forbruket til mer enn 500 husstander. Planlagt nettilknytning vil være ved 22 kV linje i Reddal. Analyseselskapet Rejlers har gjennomført en grov nettanalyse i området som viser at en innmating av ca. 8 MWp på AC siden kan gjennomføres i dagens nett. Med en utbygging på 9,6 MWp på DC siden vil innmating på AC-siden være godt under 8 MWp. Greenstat har også søkt Glitre Nett om nettilknytning av anlegget. 

Greenstat har engasjert Asplan Viak til å gjennomføre konsekvensutredninger for prosjektet. Utredningene er satt i gang nå i november med de første befaringene og kartleggingene. Målet er å sende inn konsesjonssøknad til NVE første kvartal i 2024 og parallelt med dette legge opp til avklaring og behandling av prosjektet i Grimstad kommune. 
 

Greenstat-planlegger-nytt-solkraftverk-i-Grimstad-2.jpg
Charly Berthod, Teknisk sjef i Greenstat og Sigrid Hellerdal Garthe, samfunnsplanlegger i Asplan Viak.

Prosjektet i Reddal/Møretrømoen er et godt eksempel på solprosjekter slik Greenstat ønsker å utvikle dem, ved å ta i bruk grå arealer hvor det allerede er inngrep. Greenstat har 8-10 slike prosjekter under planlegging i Agder og Vestfold/Telemark. Solkraftverk og sauebeite er også en kombinasjon som Greenstat jobber stadig mer med.

 

Nyhetssak---Greenstat-planlegger-nytt-solkraftverk-i-Grimstad-3.jpg
Eksempel på sol i kombinasjon med sauebeite, fra Shutterstock.