Greenstat planlegger børsnotering i 2023

Published: Feb 9, 2023 at 8:06 AM

Greenstat ASA sin ledelse har sammen med styret lagt en strategi for notering på Euronext Growth oktober 2023. Markedet for «grønne selskaper» er i bevegelse og det grønne skiftet trenger mer enn noensinne økt fart og implementering. Behovet for ny fornybar energi er høyt oppe på den politiske agendaen og markedet for fornybar energi er i hurtig vekst, i en verden som opplever historisk høye strømpriser. Sterkt drevet av solmarkedet har Greenstat økt sin topplinje med 9 gangen fra 2021 til 2022, og med en forventet videre økning inn i 2023.

 

 

“Greenstat er et folkeselskap hvor vi har hatt en plan om børsnotering helt fra oppstart i 2015. Men timingen må være riktig og selskapet må være rigget for dette. Etter en korreksjon i markedet for «grønne selskaper» de siste årene, ser vi nå bevegelse og behovet for fornybare løsninger har bare økt de siste årene. Børsen er et verktøy for å hente kapital for selskaper i vekst og Greenstat kan vise til en moden prosjektportefølje i alle våre forretningsområder. Vi har modnet frem store industrielle prosjekter som trenger kapital for å realiseres. Vi har vokst betydelig de siste årene både ute og hjemme og har nå en sterk og kompetent organisasjon på plass. For Greenstat er tiden nå!” sier Vegard Frihammer, CEO og grunnlegger av Greenstat ASA. 

"Greenstat har en ambisiøs vekststrategi og de siste to årene har veksten vært stor. Tilfanget av prosjekter og prospekter har økt, topplinjen har hatt positiv utvikling og selskapet har ansatt mange nye medarbeidere og styrket ledergruppen betraktelig. Med tildeling av tre hydrogenknutepunktprosjekter, oppstart av sine første solparker og energistasjoner har selskapet modnet frem prosjekter med betydelig industrielt potensial og tilsvarende kapitalbehov. Siden høsten 2020 har selskapet gjort en rekke tiltak for å klargjøre selskapet for en børsnotering og i løpet av året vil dette arbeidet sluttføres. Med sine mange eiere, solide prosjektportefølje og motiverte organisasjon er Greenstat godt posisjonert for å gå på børs og fortsette sin langsiktige plan om påvirkning og verdiskapning – «making green happen»" sier styreleder i Greenstat ASA, Bernt Skeie

Greenstat gjennomfører emisjoner i Q1-2023 for å sikre kapital til videre vekst og realisering av planlagte fornybar prosjekter. Selskapet er i en gunstig posisjon med eierandeler i mange prosjekter og selskaper innen våre satsingsområder hydrogen, sol, vind og energistasjoner. Blant annet jobbes det med investeringsbeslutning for tre Enova hydrogenknutepunkt, hvor man har fått over 440 MNOK i samlet støtte. Dette er strategisk viktige prosjekter for Greenstat og våre partnere, hvor det kreves tilgang til ny kapital for å sikre at vi holder vår eierandel i prosjektene fram til investeringsbeslutning.

Mer informasjon om emisjonen finnes på Greenstats emisjonsside. Investor-presentasjonen finnes også her. 

Emisjon 

Les mer om selskapet og fem gode grunner til å investere i Greenstat:

Greenstat som en investering