Greenstat og Everfuel vil etablere Hydrogen-knutepunkt Agder

Onsdag 27. april var det en stor lansering av planene for Hydrogen-knutepunkt Agder. Lanseringen ble gjennomført om bord på MS Romantika, den nye fergen til Holand Norway Lines mellom Kristiansand og Eemshaven. Holland Norway Lines er en av de større mulige kundene som kan forsynes med hydrogen fra Everfuel og Greentat sitt planlagte produksjonsanlegg. Det er inngått en intensjonsavtale med Elkem for leie av tomt  til hydrogen-produksjonsanlegget og et distribusjonssenter på Fiskaa Industrimoråde.

Foto: Liv-Unni Tveitane

Published: Apr 28, 2022 at 12:00 AM

Til stede på lanseringen i går var representanter for mange ulike samarbeidspartnere som jobber med og som støtter Hydrogen-knutepunkt Agder. Dette inkluderte Everfuel, Greenstat, Elkem, Glencore Nikkelverk, Holland Norway Lines, Seafront, Kristiansand Havn, Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. Det ble en stor og flott lansering, med også mye pressedekning. Linker til dette ligger nederst. Nå ser vi i Greenstat veldig frem til å jobbe videre med prosjektet i samarbeid med Everfuel, Elkem og alle andre involverte samarbeidspartnere.

 

Her er gårsdagens pressemelding.

 

Herning, Danmark.                                                                       27 April 2022

Kristiansand, Norge

 

Everfuel og Greenstat vil i partnerskap etablere Hydrogen-knutepunkt Agder 

 

Som en oppfølging av samarbeidsavtalen som ble inngått i juli 2021, annonserer Greenstat og Everfuel nå at de jobber aktivt med å etablere ‘Hydrogen-knutepunkt Agder, med base i Kristiansand.  I et samarbeid mellom de to partene og industriselskapene Elkem og Glencore Nikkelverk vil det jobbes mot et hydrogenproduksjonsanlegg på Fiskaa i Kristiansand. Everfuel og Greenstat vil også etablere et  distribusjonssenter for hydrogen rettet mot det raskt voksende markedet innen maritim sektor samt bygg- og anleggsbransjen, lastebiler, busser  og andre grønne energiforsyninger til industrielle kunder.

Everfuel og Greenstat har inngått en intensjonsavtale med Elkem om leie av tomt på Fiskaa industriområde nær Kristiansand Havn. Byggingen er planlagt å bestå av to faser, hvor første fase er et hydrogenproduksjonsanlegg med en 20 MW elektrolysør som produserer rundt 8 tonn grønt hydrogen per dag. Den andre fasen, som forventes satt i drift i 2027, utvider hydrogen-anlegget til en total kapasitet på 60 MW og en produksjon på rundt 24 tonn/dag.

84ab5495961f670d1dc50d9e41418ad7.webp
Foto: Liv-Unni Tveitane. Elkem, Everfuel og Greenstat på Fiskaa industriområde.

Beliggenheten ved havnebassenget i Kristiansand er ideell for maritime hydrogenforsyninger ved bruk av både container-swapping og kaskadefylling. En rekke fremoverlente samarbeidspartnere har inngått intensjonsavtaler om å ta i bruk hydrogen i Kristiansand. Kristiansand er et logistikknutepunkt for flere selskaper, og dette gjør beliggenheten også attraktiv for samarbeidspartnere innen både landtransport og bygg- og anleggsbransjen. 

Produksjon av hydrogen via en elektrolyseprosess gir to bi-produkter, oksygen og varme. Det er signert en intensjonsavtale med Glencore Nikkelverk for uttak av oksygen fra produksjonsanlegget. Kombinert med en potensiell bruk av overskuddsvarme fra anlegget i samarbeid med Elkem Carbon, vil Everfuel og Greenstat skape et svært energieffektivt hydrogen-anlegg som vil kunne ta i bruk alle verdistrømmene.

– Utviklingen av Hydrogen-knutepunkt Agder er en bekreftelse på det fruktbare samarbeidet vi har med Greenstat, som er like dedikerte som oss i å gjøre grønt hydrogen kommersielt tilgjengelig. I dette prosjektet har vi fått etablert et samarbeid med en rekke visjonære og ambisiøse partnere, som alle jobber med ulike måter å dekarbonisere sin virksomhet på. Vi ser frem til å utvikle konkurransedyktige hydrogenløsninger for flere formål i samarbeid med Greenstat, og til å gjøre fremfor alt maritim sektor, men også mobilitet og industri litt grønnere i Norge, sier Helge Skaarberg Holen, Country Manager for Everfuel i Norge.

– For Greenstat er det en sann glede å jobbe med dette prosjektet i vår hjemregion Agder. Vi har en klar ambisjon, sammen med Kristiansand kommune og Agder fylke, om å realisere 'Elektric Region Agder'-visjonen og å gjøre den maritime sektoren utslippsfri, sier Torstein Thorsen Ekern, daglig leder i Greenstat Energy.

– Samarbeidet med Everfuel er svært godt og de utfyller vår egen kompetanse og forretningsvirksomhet innen hydrogen. Everfuels omfattende erfaring med produksjon og distribusjon av hydrogen vil være av stor verdi for prosjektet, og koplingen til industriselskapene Elkem og Glencore Nikkelverk gjør prosjektet enda mer solid og spennende, sier Torstein Thorsen Ekern.

Under forutsetning av finansiering, konkretisering av avtaler og at de siste nødvendige tillatelser kommer på plass, er det planlagt en igangsetting av første fase sent i 2024. Partene har nylig sendt inn en søknad til ENOVA om investeringsstøtte for å bidra til å realisere dette viktige bidraget til det grønne skiftet i Agder og Norge. Prosjektet er basert på et 51/49 joint venture mellom Everfuel og Greenstat.


For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt:

Helge Skaarberg Holen, Country Manager Norway, Everfuel, + 47 941 60 707, E-mail: hh@everfuel.com

Torstein Thorsen Ekern, Daglig leder Greenstat Energy, + 47 909 82 959, E-mail: torstein@greenstat.no

 

Prosjektet er allerede omtalt i diverse medier:

NRK Sørlandet

Fædrelandsvennen

Finansavisen