Greenstat Energy etablerer avdeling for lokal energi i Arendal

Greenstat AS er glade for å annonsere at vi nå er i gang for fullt med vår satsing innen lokal energiproduksjon. Dette gjøres gjennom vårt datterselskap Greenstat Energy AS og etablering av en egen avdeling bestående av tre personer i Arendal.

Published: Aug 23, 2019 at 12:00 AM

Bakteppet for satsingen i Greenstat Energy er behovet for ny fornybar kraft i Norge. Stadig mer av Norges fossile energibruk må erstattes dersom vi skal kunne redusere våre utslipp og oppfylle målsettingene Paris-avtalen. Statnett presenterte i mars i år (2019) sin rapport «Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm» der de viser hvordan vi kan foreta en gjennomgående elektrifisering av samfunnet. Statnett anslår at dette vil kreve 30-50 TWh med ny, ren energiproduksjon i Norge for å erstatte all fossil energibruk.

Greenstat Energy AS vil bidra til at en god andel av denne nye nødvendige energiproduksjonen skjer lokalt nær forbrukere, med minimale naturinngrep. Målet er at ny produksjon skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp uten at det går på bekostning av naturmangfold.

Fokus i første omgang vil være mindre vindkraftprosjekter lokalisert i områder som allerede er tydelig preget av menneskelig aktivitet og større industrielle sol-anlegg (typisk på taket av store næringsbygg).

Greenstat er gjennom sin visjon «Making Green Happen» en pådriver i det grønne skiftet ved å utvikle prosjekter gjennom hele verdikjeden fra produksjon til forbruk. Som datterselskap av Greenstat vil Greenstat Energy AS kunne knytte den lokale energiproduksjonen mot energilagring i form av hydrogen og batteri som igjen kan brukes til elektrifisering av transportsektoren og industrien. Grønne verdikjeder vil på sikt fullt og helt kunne erstatte fossile brensler med fornybar energi.

Greenstat jobber tett med forskningsmiljøene og baserer all sin virksomhet på kunnskap. Som et resultat av dette har man også etablert Greensight som et analyse og rådgivningsselskap med fokus på grønn energi.

I første omgang vil vi starte Greenstat Energy AS med 3 personer og med base i Arendal og Agder. Dette er nøkkelpersoner som har lang erfaring både fra energibransjen og for å jobbe med grønne løsninger.

Litt mer om teamet i Greenstat Energy AS

Daglig leder for Greenstat Energy er Torstein Thorsen Ekern. Torstein har utdannelse innen Miljøfysikk på UMB på Ås, og deretter Dr.Grad innen vindturbinteknologi på NTNU i Trondheim. Torstein har over 10 års erfaring med planlegging, prosjektering, utbygging og drift av vindkraftprosjekter i Norsk Vind Energi AS. Torstein har blant annet vært med på å bygge Høg-Jæren vindpark, Tellenes vindpark og Røyrmyra vindpark. De siste 4 årene har Torstein vært prosjektleder i Klimapartnere Agder – et nettverk som jobber for et klimavennlig og fremtidsrettet Agder.

Prosjektleder for vindkraft er Gudmund Synnevåg Sydness. Gudmund har utdannelse innen Økonomi og ressursforvaltning på UMB på Ås. Gudmund har jobbet for Nordisk Vindkraft i 5 år hvor han har vært ansvarlig for utviklingen av vindkraftprosjekter i Norge. Gudmund har også jobbet i Norges Vassdrags- og Energidirektorat i perioden 2008-2013 og var blant annet prosjektleder for Nasjonal plan for offshore vind i Norge.

Prosjektleder for sol er Charly Berthod. Charly er fra Frankrike og har en master i fysikk og ingeniørskap fra Grenoble Institute of Technology. Etter det tok Charly og familien turen til Norge og Universitetet i Agder hvor han både har tatt doktograd og post.doc innen solcelle-teknologi. Charly har videre vært aktiv både i Eyde-klyngens Think Tank som prosjektleder og leder for Enters – et prosjekt innen sirkulær økonomi ved Universitetet i Agder med sterk tilknytning til lokale bedrifter.

b20f174922e2c6dd6e09d10d89ee5153.webp
Fra venstre: Charly Berthod, Torstein Thorsen Ekern, Vegard Frihammer & Gudmund Synnevåg Sydness