Greenstat ASA kjøper Solbære AS

Greenstat ASA har signert en avtale om å kjøp av solenergiselskapet Solbære AS. Gjennom oppkjøpet etablererer Greenstat seg med kompetanse på solenergi på Vestlandet i tillegg til teamet i Arendal.

Published: Feb 1, 2022 at 12:00 AM

Bergen, 01.02.2022

«Vi er svært glade for at Solbære nå blir en del av Greenstat og at vi får tilgang til solenergikompetansen som er bygget opp siden oppstarten i 2016. Simona Petroncini var gjennom etableringen av Solbære tidlig ute med å satse på solenergi i Norge, og det gode arbeidet hun har gjort vil nå videreføres i samarbeid med vår solenergigruppe i Agder. Solenergi er et marked i vekst og gjennom oppkjøpet av Solbære styrker vi vår posisjon på Vestlandet.» sier Vegard Frihammer, CEO i Greenstat ASA. 

Gjennom oppkjøpet tilegner Greenstat seg leveransekraft og kompetanse innenfor solenergi, og CEO Simona Petroncini tiltrer som Prosjektleder Sol i Greenstat, med fokus på å videreutvikle prosjektporteføljen på Vestlandet. Greenstat overtar samtidig Solbære sin kundeportefølje og oppfølgingsansvar for Solbære sine tildligere leveranser. Teamet i Greenstat ser fram til å jobbe sammen med Simona om Solbære sin eksisterende pipeline og nye muligheter. 

«Vi er veldig fornøyde med at Solbære blir en del av et raskt voksende energiselskap som Greenstat, og at kundene våre blir tatt vare på av et større fagmiljø. Solbære har vært en pionér innen solceller i Bergen siden oppstarten hvor vi har utviklet en bred kunnskap om ulike typer solcelleløsninger. At man har god erfaring som solcelleentreprenør i en by hvor det regner 2,5 m i året, gjør at vi vet mye om hvordan solenergi kan spille en rolle også på steder hvor det er mindre sol. Vi gleder oss til å arbeide videre sammen med Greenstat i deres satsninger innenfor grønt hydrogen, sol og vind.» sier Simona Petroncini, CEO i Solbære AS. 

Oppkjøpet er Greenstat sitt andre oppkjøp innenfor solenergi på kort tid, da Greenstat også kjøpte Energifarmen AS i 2021. Greenstat øker nå sin leveransekapasitet på sol og vil i tiden framover øke sine aktiviteter innen solenergi til å omfatte utvikling av solparker. 

 

For mer informasjon, ta kontakt med: 

Vegard Frihammer, CEO i Greenstat ASA, +47 928 26 952, E-post: vegard@greenstat.no 

 

Om Solbære AS 

Solbære ble etablert i 2016 som en uavhengig prosjekterende og operasjonell solcelleentreprenør i Bergen. Selskapets kompetanse er blant annet bygget opp gjennom arbeid direkte i felt med erfarne installatører i Italia og i samarbeid med tyske prosjekterende ingeniører med over 20 års solcelleerfaring. I dag utvikles "know-how" kontinuerlig og tilpasses Vestlandets klimaforhold. www.solbaere.no 

Om Greenstat ASA 

Greenstat ble etablert i 2015 og er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskaping. Hovedfokus for Greenstat er investeringer i og utvikling av prosjekter innen grønt hydrogen, sol og industriell vind. I tillegg leverer Greenstat innsikt og kompetanse gjennom Greensight og energi til ditt kjøretøy gjennom Greenstation. www.greenstat.no