God Jul fra Greenstat!

Etter et innholdsrikt år for Greenstat nærmer nå julen og et nytt spennende år seg med stormskritt.

Published: Dec 22, 2021 at 12:00 AM

Som en avslutning på året ønsker vi i Greenstat å gi en oppsummering av årets viktigste hendelser for Greenstat og samtidig fortelle litt om hva vi ønsker å få til i 2022.

Finansiering

Gjennom 2021 har Greenstat hentet inn MNOK 200 gjennom 2 emisjoner. Først en rettet emisjon mot ACH og Meteva med påfølgende reparasjonsemisjon, og en todelt emisjon som ble gjennomført i juni og september. Med på laget har vi fått ca. 700 nye aksjonærer, hvor blant annet Saga Pure har investert i Greenstat. Dette gir oss god fart inn i 2022.

Spesifikt for emisjonen som ble gjennomført i september ble det her investert ca. MNOK 62 fra 1020 aksjonærer, hvorav ca. 700 av disse var nye aksjonærer. Dette betyr at det nå er 1785 aksjonærer i Greenstat.

Vi takker for tilliten og gleder oss til reisen videre sammen med våre aksjonærer.

Organisasjon

Hele 10 nye personer er ansatt i Greenstat gjennom 2021, hvor noen har oppstart tidlig i 2022. Teamet er styrket på alt fra konsernadministrasjon til kompetanse på hydrogen og solinstallasjon. Mesteparten av økningen i talentbasen kommer fra rekruttering, men vi har også gjennomført oppkjøpet av Energifarmen, hvor vi spesifikt styrket teamet med 2 personer på sol.

Strategi

Det er blitt jobbet godt og lenge med strategien fra 2022 og videre for Greenstat. Vi gleder oss til å presentere denne og begynne å jobbe med de konkrete prosjektene denne innebærer. En del av arbeidet har gått på å gi Greenstat en tydeligere profil som et «Energy Transition» selskap.

Vi vil gjennom 2022 ha et større fokus på å gjøre investeringer og prosjekter som øker topplinjen i selskapet og vokse både økonomisk og geografisk. Internasjonaliseringen av Greenstat har kommet i gang tidligere enn først antatt med vår inntreden i det indiske markedet. Her håper vi også å kunne komme med spennende nyheter om et marked til hvor vi jobber aktivt med å etablere oss.

Strategiske investeringer

Noe av aktiviteten vår går også på å gjennomføre strategiske investeringer og i 2021 har vi gjort flere nye investeringer: ACH, Hyrex, Kruser elbåtpool, Green waves og H2 Arctic har blitt en del av vår portefølje av investeringer. Forhåpentligvis vil alle disse bidra sterkt til det grønne skiftet og åpne markedsmuligheter for Greenstat i framtiden.

Greenpod

For å høre en kort oppsummering av 2021 og få et lite frampek mot 2022, anbefaler vi å lytte til siste episode av Greenpod hvor vår CEO Vegard Frihammer er gjest i studio!

GreenPod episode 27

Oppsummering for våre aktive eierskap 
 

Nedenfor følger en tabell som oppsummerer de viktigste hendelsene i utvalgte datterselskap og aktive eierskap i 2021, samt noen av selskapenes hovedfokus i 2022.

Selskap20212022
GreenstationPilot på Straume åpnet og uoffisielt kåret til Norges best ladestasjon.Etablere 10 stasjoner på strategiske lokasjoner i Norge
GreensightAnsatt ny daglig leder Kjetil Trovik Midthun. Styrket satsing mot hydrogen, maritime, DD og Industri.Ansette 2-5 nye ressurser. Etablere en portefølje av prosjekter som sikrer lønnsom vekst.
Glomfjord HydrogenØkt eierandelen til 38% og overtatt styrelederrollen. Deltatt i to emisjoner hvor selskapet har hentet inn 9 MNOK. Troms Kraft inn på eiersiden. Partnerskap med Air Liquide ifm anbudet på Vestfjordsambandet. Ansatt daglig leder Geir Ove Ropphaugen.Levere tilbud om leveranse av flytende hydrogen til Torghatten, vinneren av anbudskonkurransen for Vestfjordsambandet. Se på oppskaleringsmuligheter mot andre markeder.
H2 MarineTildelt ca 7 MNOK i Pilot E midler til utslippsfri Havbruksbåt. Tildelt ca 37 MNOK i Grønn Plattform til utvikling av hydrogenløsning til fiskeflåte i Lofoten gjennom Zerokyst-prosjektet. Deltatt i emisjon hvor det er skutt inn ca 8 MNOK i selskapet.Lykkes med gjennomføring av Pilot E og Grønn Plattform prosjekt. Styrke organisasjonen med flere ansatte. Hente inn ca 25-30 MNOK i en emisjon.
Meraker HydrogenAnsatt ny daglig leder Fredrik Storflor Moen. Hentet inn ny kapital fra eksisterende og nye eiere, ca 6 MNOK. ACH og Gen2 Energy kom inn som nye eiere i juni.Videreutvikle forretningsplan med tanke på investeringsbeslutning.
Viken HydrogenGjennomført transaksjon med bytte av aksjer og ny emisjon hvor Greenstat og Akershus Energi er største eiere med 40% hver. Nel og H2 Energy eier 10 % hver. Hyret inn midlertidig daglig leder. Etablert samarbeidsavtaler og nye nettsider.Ansette permanent daglig leder. Videreutvikle forretningsplan med tanke på investeringsbeslutning.
Green YachtCorvus Energy kom inn på eiersiden. Har gjennomført installasjon av propellsystem med elektrisk framdrift levert av Servogear. Båten, Hydrogen Viking, som skal benyttes til demonstrasjonsfartøy, ligger ved BMV på Laksevåg i Bergen.Oppgradere båten med plan om sjøsetting sommeren 2022. Planlegge prosjekt for energisystem om bord i båten med tanke på installasjon i 2023.
Stord HydrogenGått inn på eiersiden i selskapet sammen med HYDS og Alltec. Greenstat eier 27% av aksjene og sitter i styret. Totalt investerte Greenstat 3,25 MNOK.Planlegge og bygge anlegg for hydrogenproduksjon ved Energy House på Heiane på Stord. Totalt vil det kunne produseres rundt 500 kg hydrogen per dag.

Vi takker våre aksjonærer for et flott 2021 og ser fram til å Make Green Happen også i 2022! 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!