Fra bensinstasjon til Greenstation

Norske Greenstat jobber ute- lukkende med grønne prosjekter som bidrar til en overgang fra fossil til fornybar energibruk. Og de går «all in» i sin ambisjon om å bli «det grønne Statoil».

greenstation-layout.JPG

Published: Mar 24, 2020 at 12:00 AM

– Vi er et bredt energi- og teknologiselskap som utelukkende jobber med grønne prosjekter, forteller gründer og daglig leder i Greenstat, Vegard Frihammer. 

De inviterer folket med på eiersiden. Selskapet har per i dag over 500 aksjonærer som spenner fra milliardærer som Trond Mohn, til bestemødre som ønsker å investere i en grønn framtid for sine barn og barnebarn. 

– Greenstat er en pådriver for det grønne skiftet og vi mener at man ved å bruke tilgjengelig kunnskap og teknologi, kan oppnå et utslippsfritt samfunn. 

– Ved å kompromissløst velge grønne prosjekter oppnår man dette raskere enn om man skal balansere det med fossile aktiviteter, slik som Equinor må gjøre. Våre aksjonærer skal være trygge på prosjektene, sier Frihammer. 

 Brukervennlig og grønn energistasjon 

Greenstat satser på hydrogen, solenergi og industrivind, men ser også på havvind, batteri og andre områder innen fornybar energi. De tenker langsiktig og har troen på at det er mulig å benytte norsk kompetanse for å skape grønne arbeidsplasser. 

Et av prosjektene de har stor tro på er «Greenstation», framtidens grønne energistasjon. 

– Mange opplever ladestasjonene i Norge som lite brukervennlige, derfor ønsker vi å ta i bruk teknologien på en ny måte og gjøre det lettere for brukerne av ladestasjoner, sier Frihammer. 

På en Greenstation skal man sømløst kunne hurtiglade og fylle hydrogen på samme stasjon, samtidig som man kan få tilgang til andre tilbud og tjenester som naturlig kan knyttes opp mot en grønn energistasjon. 

– I dag er hydrogen- og hurtiglademarkedet segregert, med aktører som enten tilbyr hurtiglading eller hydrogen, men frem- tidens løsning må tilby begge deler, sier Frihammer. 

03966a6613d818dc24065a0e859aef99.webp
Greenstation vil ta i bruk ny teknologi for en sømløs interaksjon med lade/fylle-stasjonen.

Billig lading på rolige tider av døgnet 

Ladestasjonene vil i stor grad benytte lokal energi, og målet er at Greenstation etter hvert vil dukke opp langs hovedveier i hele verden. 

– Først og fremst ser vi på hvordan vi kan erstatte det fossile forbruket i Norge, og når vi har lykkes med det, så kan vi eksportere løsningene globalt. Skiltgjenkjenning vil være sentralt for å sikre godt samspill mellom kjøretøy og energistasjon. 

Ved at stasjonen vet hvilket kjøretøy man kjører vil man få allokert et ladepunkt og betalingen kan gjøres via app, og ikke ved hurtigladeren/pumpen slik man gjør i dag 

– Det legges også opp til en differensiert prisstruktur hvor det er billigere på natten. På den måten kan alle få ladet til en fornuftig pris, avslutter Frihammer. 
 

Dette intervjuet ble publisert i Teknisk Ukeblad 24.mars 2020. Originalversjonen kan leses her