Everfuel og Greenstat inngår samarbeid om kostnadseffektiv verdkjede for hydrogen i Norge

Everfuel og Greenstat har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle konkurransedyktig forsyning av hydrogen nullutslipps-mobilitet på jernbane, landevei og i sjøtransport i Norge.

Published: Jul 6, 2021 at 12:00 AM

Begge selskaper har som målsetning om å gjøre grønt hydrogen kommersielt tilgjengelig ved å etablere robuste verdikjeder fra produksjon til sluttbruker. Greenstat har en portefølje av attraktive prosjekter for hydrogenproduksjon mens Everfuel bygger ut produksjon, distribusjon og et nettverk av fyllestasjoner. Partene har identifisert flere prosjekter som de aktivt forfølger sammen. Ytterligere informasjon om disse prosjektene vil bli gjort tilgjengelig etter hvert som de modnes.

«Regional utvikling er avgjørende for å få tilstrekkelig fart på implementeringen av hydrogen over hele Norge. Dette krever vedvarende hardt prosjektutviklingsarbeid, og det er akkurat det Greenstat bringer til samarbeidet», sier Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel. 

«Dette vil støtte utviklingen av vårt norske distribusjonsnettverk. Vi har en klar ambisjon om å bygge 15-20 energistasjoner i Sør-Norge før vi utvider både nordover og med flere stasjoner over tid». 

«Vi er svært glade for å kunne formalisere det allerede gode samarbeidet med Everfuel. Det er viktig at aktører samarbeider gjennom verdikjeden basert på en felles forståelse av hva som kreves for å lykkes. Vi ser frem til at vi i fellesskap skal utvikle robuste og konkurransedyktige løsninger slik at hydrogen blir tilgjengeliggjort for et stadig voksende marked», sier Vegard Frihammer, administrerende direktør i Greenstat

Link til norsk pressemelding

Link til Engelsk pressemelding

Fredag 2.juli åpnet Everfuel sin første hydrogenstasjon i Norge på Hvam. Neste stasjon vil være gjenåpningen av hydrogenstasjonen i Åsane, noe som gjør at man på nytt kan kjøre hydrogenbil på Vestlandet. Stasjonen har vært stengt siden 2019 etter at Uno X la ned sin hydrogensatsing. At Everfuel har overtatt rollen og lansert etablering av 15-20 fyllestasjoner i Sør Norge, er noe vi i Greenstat er veldig positive til. 

Greenstat eier også 80 000 aksjer i Everfuel

835e06fd54d747fd4c911a26507b6b91.webp

b1de242c4519aca738b2c270a1c25ce8.webp