Energiøya Smøla kan bli et nasjonalt utstillingsvindu for netto-pluss samfunnet

Med eksisterende vindpark og planer om en solcellepark mener Greenstat at Smøla har et stort potensial for å kunne bli et fyrtårn for nullutslippsløsninger og realisering av et samfunn og næringsliv som kan gå i netto pluss når det gjelder verdiskapning og utslipp av klimagasser. Under en workshop sammen med næringslivet i forrige uke, presenterte vi våre planer om å etablere en hydrogenfabrikk på Vikan havn.

Published: May 4, 2022 at 12:00 AM

Norge skal kutte 45 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Fornybar energi og hydrogen tas i bruk i transportsystemer på land og til havs over hele verden – også i Norge. 

Smøla har, som mange steder i Norge, naturgitte forutsetninger for å bli en storprodusent - og eksportør av hydrogen, basert på store fornybare energiressurser. Øysamfunnet har også et herlig samhold og er vant til å ta tøffe tak når det behøves. Det er kanskje den viktigste forutsetningen for å lykkes med de store omstillingsprosjektene som kommer mot 2030. Øyboerne har et konkurransefortrinn med å allerede være Energiøya. Smølasamfunnet har lang tradisjon med vindkraft, og ser at det er fremtidsrettet å satse enda mer på fornybar energi for å tiltrekke seg arbeidskraft og investeringsvillig kapital. Prosjektleder mener at dette legger gode premisser for å være et nasjonalt utstillingsvindu for den omstillingen som skal skje både i og utenfor Norge.

Business Case Smøla - Pages.jpg
Illustrasjon: Hobøl Consulting / Kristiansund og Nordmøre Havn

- Vi hadde en workshop og har hatt flere møter med næringslivet. For oss er det naturlig å starte med havbruksnæringen, men alle som vil skal være med. Vi er i dialog med ulike aktører som vil ha nullutslipp i sine verdikjeder, sier prosjektleder for satsningen, Liv-Hege Seglsten.