Natur- og arealbruk i energiproduksjon

Published 12/21/2023

01.23 min

Som et grønt energiselskap ønsker Greenstat å integrere kunnskap om natur som en like naturlig del av prosjektutviklingen som andre disipliner. Dette er særlig viktig i vurdering av arealbruk i forbindelse med energiproduksjon. I dette intervjuet forteller senior project manager Are Opstad Sæbø om viktigheten av kunnskap om natur, og hvordan det gjenspeiler seg i Greenstats satsing på solenergi og industrivind.