Neste emisjon, Q3 2019

Emisjonen med frist 31.mai 2019 er nå avsluttet. Det ble tegnet ca 2 millioner aksjer til en verdi av ca 4 MNOK. Neste emisjon vil bli gjennomført i Q3 2019.

———————————————

Emisjon 14.mai-31.mai 2019

Greenstat AS søker å gjennomføre en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer på minimum NOK 2 000 000 og maksimum NOK 6 030 956 ved utstedelse av minimum 1 000 000 nye aksjer og maksimum 3 015 478 nye aksjer, til tegningskurs NOK 2. Minste tegning vil være 5000 aksjer tilsvarende NOK 10 000, øvre grense for tegning vil være 3 015 478 aksjer tilsvarende NOK 6 030 956.

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031