Emisjon med frist 10.desember -aksjepris NOK 2,20

Greenstat AS inviterer eksisterende og nye aksjonærer til en emisjon på 4,4 – 8,8 MNOK, ved utstedelse av inntil 4 000 000 nye aksjer til tegningskurs NOK 2,20. Minste tegning vil være 5000 aksjer tilsvarende NOK 11 000, øvre grense for tegning vil være 2 000 000 aksjer tilsvarende NOK 4 400 000.

I forbindelse med emisjonen har man utarbeidet et nasjonalt godkjent prospekt. Prospektet er laget av Dealflow.

 

Term Sheet Greenstat

Klikk for å laste ned Term Sheet

Klikk for å laste ned gjeldende Vedtekter

Klikk for å laste ned Protokoll fra Generalforsamling

 

Formålet med emisjonen:

Formålet med emisjonen er, i tillegg til generell selskapsutvikling, å hente kapital til satsinger i datterselskapene Greenstat Hydrogen AS og Greenstat Energy AS.  I første omgang vil man via gjeldende fullmakt hente et sted mellom 10-15 MNOK gjennom to emisjoner i løpet av høsten 2019. Den pågående emisjonen er den andre av disse planlagte emisjonene. Det ble i September gjennomført en emisjon hvor man hentet 5,9 MNOK. Selskapet har etter denne emisjonen ca 9 MNOK i kontanter og man vil med fulltegnet emisjon ha ca 18 MNOK på bok ved inngangen til 2020. Med økende inntekter og en stabil kostnadsside er man da i en veldig god finansiell posisjon.

I løpet av våren 2020 vil det jobbes videre med å hente et sted mellom 50-100 MNOK for å sikre at Greenstat er i posisjon til å delta i kapitalkrevende løp sammen med våre partnere. Selskapet har bygget en sterk posisjon i markedet og har både kompetanse og nettverk som gjør at vi er en foretrukket partner i mange prosjekter. For å realisere prosjektene kreves det at også Greenstat stiller med kapital. Arbeidet med å styrke selskapets investeringsmuskel vil dermed være avgjørende for videre utvikling og vekst.

 

 

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031

Daniel Janzen

Green Energy Economist
+47 920 71 091