Aksjekjøp i Greenstat

Greenstat søker stadig nye investorer og inviterer jevnlig til emisjoner for nye og eksiterende aksjonærer. Forrige åpne emisjon ble avsluttet 8.januar 2020 og neste vil bli annonsert i Q2 eller Q3 2020. Legg inn informasjon i Investor interesseskjema dersom du ønsker å bli kontaktet ifm emisjonen.

Selskapet har mulighet til å selge inntil 1,6 millioner aksjer til en pris på NOK 2,30 til investorer som investerer mellom 0,5 og 3,5 MNOK. Ta kontakt via Investor interesseskjema eller direkte på epost til investor@greenstat.no dersom du ønsker mer informasjon.

Informasjon om emisjon med frist 8.januar 2020.

Emisjonen ble avsluttet med positivt resultat. Totalt ble det tegnet 2 309 254 aksjer a 2,20 kr tilsvarende 5 080 358,80 kr.

Totalt tegnet 124 aksjonærer seg for aksjer.

——————————————-

Greenstat AS inviterer eksisterende og nye aksjonærer til en emisjon på 4,4 – 8,8 MNOK, ved utstedelse av inntil 4 000 000 nye aksjer til tegningskurs NOK 2,20. Minste tegning vil være 5000 aksjer tilsvarende NOK 11 000, øvre grense for tegning vil være 2 000 000 aksjer tilsvarende NOK 4 400 000.

 

Term Sheet Greenstat

Klikk for å laste ned Term Sheet

Klikk for å laste ned gjeldende Vedtekter

Klikk for å laste ned Protokoll fra Generalforsamling

 

Formålet med emisjonen:

Formålet med emisjonen er, i tillegg til generell selskapsutvikling, å hente kapital til satsinger i datterselskapene Greenstat Hydrogen AS og Greenstat Energy AS.  I første omgang vil man via gjeldende fullmakt hente et sted mellom 10-15 MNOK gjennom to emisjoner i løpet av høsten 2019/januar 2020. Den pågående emisjonen er den andre av disse planlagte emisjonene. Det ble i September gjennomført en emisjon hvor man hentet 5,9 MNOK. Selskapet har etter denne emisjonen ca 9 MNOK i kontanter ved utgangen av 2019. Ved fulltegnet emisjon vil selskapet ha ca 18 MNOK tilgjengelig til kommende investeringer. Med økende inntekter og en stabil kostnadsside er man da i en veldig god finansiell posisjon.

I løpet av våren 2020 vil det jobbes videre med å hente et sted mellom 50-100 MNOK for å sikre at Greenstat er i posisjon til å delta i kapitalkrevende løp sammen med våre partnere. Selskapet har bygget en sterk posisjon i markedet og har både kompetanse og nettverk som gjør at vi er en foretrukket partner i mange prosjekter. For å realisere prosjektene kreves det at også Greenstat stiller med kapital. Arbeidet med å styrke selskapets investeringsmuskel vil dermed være avgjørende for videre utvikling og vekst.

 

 

 

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031

Daniel Janzen

Green Energy Economist
+47 920 71 091