Emisjon 20.12.18 - 31.01.19

Greenstat AS søker å gjennomføre en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer på minimum NOK 2 000 000 og maksimum NOK 9 175 320 ved utstedelse av minimum 1 000 000 nye aksjer og maksimum 4 587 660 nye aksjer, til tegningskurs NOK 2. Minste tegning vil være 5000 aksjer tilsvarende NOK 10 000, øvre grense for tegning vil være 4 587 660 aksjer tilsvarende NOK 9 175 320.

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Hilde Holdhus

Acting CEO Greenstat / Manager of Greensight
+47 402 03 905

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031