Emisjon 14.05.2019 - 30.05.2019

Greenstat AS søker å gjennomføre en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer på minimum NOK 2 000 000 og maksimum NOK 6 030 956 ved utstedelse av minimum 1 000 000 nye aksjer og maksimum 3 015 478 nye aksjer, til tegningskurs NOK 2. Minste tegning vil være 5000 aksjer tilsvarende NOK 10 000, øvre grense for tegning vil være 3 015 478 aksjer tilsvarende NOK 6 030 956.

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031