Visjon

Visjon: 

Making Green Happen

Formålsparagraf: 

Greenstat AS skal utvikle og drive prosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi, herunder prosjekter som understøtter overgangen fra fossil til fornybar energiproduksjon og forbruk, samt delta og investere i selskaper som bidrar helt eller delvis til dette.

Verdier:

 • Green Mindset
 • Responsive (to change)
 • Entrepreneurship
 • Expertise
 • New thinking

Greenstat:

 • skal bidra til nullutslippssamfunnet.
 • skal kompromissløst velge grønne prosjekter.
 • skal tenke langsiktig.
 • skal være teknologinøytral og politisk uavhengig.
 • skal løfte fram egne talenter.
 • skal gå foran som et godt eksempel, både som et bærekraftig selskap og med ansatte som lever slik de lærer.
 • skal tjene penger.


Greenstat skal bidra til at det grønne skiftet fylles med konkret innhold og skal være en pådriver for at Norge blir verdens første fossilfrie nasjon!

En grønn verden trenger ikke være kjedelig. Greenstat mener at vi kan opprettholde de aller fleste av våre velferdsgoder også etter at vi har gått over fra fossil til fornybar energi. Når vi har klart dette kan Norge bruke sin kompetanse til å selge Norge som produkt og på den måten  både tjene penger og bidra til å redusere utslippene i resten av verdenen i overskuelig framtid.

 

cmr-illustrasjon

Et utslippsfritt Norge vil både være et attraktivt sted å bo og besøke. Vi vil utvikle ny teknologi og etablere nye forretningsmodeller som vil skape store verdier for Norge også i tiden framover når inntektene fra olje og gass industrien vil falle.

 

visjon-hydrogenprod-fra-fornybar

Grønn hydrogenproduksjon fra fornybar energi åpner opp for å ta kraften i bruk der den er. Det vil også åpne for bruk av lokal kraftproduksjon i anlegg som i dag ikke har nettilkobling samtidig som det kan redusere behovet for nettutbygging andre steder.

 

visjon-maritime

Hydrogendrevne skip vil bli en del av løsningen knyttet til nullutslippsskipsfart. Alle typer båter fra ferjer, cruise skip, hurtigbåter, fiskebåter og luksusyachter vil gå på hydrogen.

 

visjon-cruise-busser

Cruisebåter vil i framtiden kunne benytte hydrogen som drivstoff. Bussene som transporterer passasjerene til og fra fartøyene vil da også gå på hydrogen som kan fylles fra felles fyllestasjoner i havneområdet.

 

visjon-space

Regenerative brenselcellesystemer kan brukes i rommet hvor det produseres hydrogen fra sollys og hvor man produserer strøm fra hydrogen når man er i skyggesiden.

 

visjon-transport

I transportsektoren vil det bli benyttet både batteri og hydrogenløsninger. Hvordan fordelingen mellom batteri og hydrogenbiler vil bli er vanskelig å spå, men det er behov for begge løsninger for å nå målet om nullutslippssamfunnet. Biodrifstoff vil være en midlertidig løsning som blandes inn i dieselkjøretøy inntil disse er faset ut. Hovedvekten av biodrifstoff blir deretter allokert til flyindustrien.

 

visjon-green-fish-farm

Grønne oppdrettsanlegg som benytter fossilfrie arbeidsbåter er blitt et varemerke i Norge. Hydrogen produserers lokalt i anleggene og fylles med egne dispensere på båtene som passerer.

 

visjon-framtid-hyperloop

Framtiden inneholder både flytende boliger, droner, selvkjørende biler og ikke minst hyper looper som transporterer mennesker mellom byene i rørsystemer i hastigheter opp mot 1200 km/t.

 

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031