Støttespillere

Greenstat er etablert med støtte fra en rekke sentrale samfunnsaktører i Bergen og omegn. Uten denne støtten hadde ikke Greenstat eksistert. Etter hvert har man invitert inn eiere fra hele landet og Greenstat har dermed nærmet seg visjonen om å være et nasjonalt selskap med globale ambisjoner.

Greenstat som konsept ble først konkretisert i juni 2013. I tiden etter det ble det brukt mye tid på å teste ut idéen blant de viktigste kompetansemiljøene i Bergen. Det var viktig at de grunnleggende tankene var godt forankret før man gikk ut i det offentlige rom og presenterte tankene om en ny aktør innen fornybar energi i Norge.

tilsagnsbrev
Fra sommeren 2014 ble det jobbet fram et utkast til støttebrev hvor aktuelle bidragsytere kunne bidra med ulike beløp. For å ivareta nøytralitet ble det satt en maks grense for støtte. Beløpene ble satt til:

500 000 kr (CMR, SPV, UIB, Trond Mohn, NHH)

200 000 kr (HIB, Fana Sparebank, BTO, SKL)

100 000 kr (Bergen Næringsråd, Hellenes, Angarde)

I tillegg til bidragsyterne fikk også Greenstat støtte fra Innovasjon Norge på tilsammen 650 000 kr.

Det første driftsåret i 2016 fikk også Greenstat gratis leie av lokaler fra Wärtsilä i CMR i bygget på Fantoft.

Back row, from the left: Lisbet Nærø - Fana Sparebank, Agnar Hellenes - Hellenes AS, Tore Solheimslid - Student, Joel Ahlbom - Student, Kenneth Teigenes - SKL, Vegard Frihammer - GreenStat, Bernt Skeie - GreenStat, Jan Erik Kjerpeseth - SPV, Ivar Singstad - Innovasjon Norge (Innovation Norway), Geir Anton Johansen – HIB (Bergen University College), Bente Haugsdal – Angarde Front row, from the left: Marit Warncke - Bergen Næringsråd (Bergen chamber of Commerce and Industry), Arvid Nøttvedt - CMR, Frøystein Gjesdal – NHH (Norwegian School of Economics), Jarl Giske – UIB (University of Bergen), Trond Mohn – METEVA Not present: Anders Haugland – BTO (Technology transfer office in Bergen)

Bakerste rekke fra venstre: Lisbet Nærø – Fana Sparebank, Agnar Hellenes – Hellenes AS, Tore Solheimslid – Student, Joel Ahlbom – Student, Kenneth Teigenes – SKL, Vegard Frihammer – Greenstat, Bernt Skeie – Greenstat, Jan Erik Kjerpeseth – SPV, Ivar Singstad – Innovasjon Norge , Geir Anton Johansen – HIB , Bente Haugsdal – Angarde
 Fremste rekke fra venstre: Marit Warncke – Bergen Næringsråd, Arvid Nøttvedt – CMR, Frøystein Gjesdal – NHH , Jarl Giske – UIB, Trond Mohn – METEVA
 Ikke til stede: Anders Haugland – BTO (Bergen Teknologioverføring)
Helt til høyre: Christian Michelsen sin byste