Greenstat Logo
en

Greenstation

greenstasjon-mountains.png

Hos Greenstation kan alle hurtiglade med enkel kortbetaling. Med fokus på brukervennlighet tilbyr Greenstation en sømløs ladeopplevelse uavhengig av din erfaring som elbilist.

I 2019 fikk Greenstation støtte DOGA til å gjennomføre en designdrevet brukerprosess, etterfølgende markedsstøtte fra Innovasjon Norge våren 2020 som la grunnlaget for dagens konsept og realisering av pilotstasjon på Straume høsten 2021.

Visjonen er å skape et konsept som kan gjøre brukeropplevelsen vesentlig bedre enn i dag og at Greenstation kan etableres over hele verden.

Greenstation skal være et knutepunkt langs veistrekninger, og fungere som en grønn møteplass for eksisterende og fremtidige mobilitetsløsninger. 

Greenstation sin målsetning er å lansere 10 nye stasjoner i Norge innen 2022.

greenstation-1.jpg

Norges første ladestasjon med tæpping

Ladestasjonen på Straume har 6 ladepunkter og er åpen for alle. Her tilbys inntil 150 kW ladeeffekt med en enkel prismodell (per levert kWh) og brukerorientert skjerm som gir deg oversikt under lading.

Hvordan fungerer det?

  1. Ved ankomst brukes skiltgjenkjenning som identifiserer biltypen din, og en infoskjerm henviser deg til riktig ladepunkt.

  2. Sett i kontakten og lading starter automatisk.

  3. Enkel betaling med kontaktløs kort betaling (tæpping).