Greenstation

Greenstation er et selskap som utvikler et konsept knyttet til framtidens grønne energistasjoner. Brukervennlighet skal gjøre at man sømløst kan hurtiglade og fylle hydrogen på samme stasjon samtidig som man kan få tilgang til andre tilbud og tjenester på samme lokasjon.

I 2019 fikk Greenstation støtte fra Doga til å gjennomføre en designdrevet brukerprosess. Denne avsluttes våren 2020 og vil danne grunnlaget for valg av konsept. 

I prosessen bruker man ulike metoder for å komme fram til løsninger som vil fungere i virkeligheten. Visjonen er å skape et konsept som kan gjøre brukeropplevelsen vesentlig bedre enn i dag og at Greenstations kan etableres over hele verden.