en

Greenstation

Greenstation er et selskap som utvikler et konsept knyttet til framtidens grønne energistasjoner. Brukervennlighet skal gjøre at man sømløst kan hurtiglade og fylle hydrogen på samme stasjon samtidig som man kan få tilgang til andre tilbud og tjenester på samme lokasjon.

I 2019 fikk Greenstation støtte fra Doga til å gjennomføre en designdrevet brukerprosess. Denne avsluttes våren 2020 og vil danne grunnlaget for valg av konsept. 

Greenstation Layout
Utkast til layout for Greenstation hvor man sømløst kan lade elbiler og fylle hydrogenbiler på samme stasjon.

I prosessen bruker man ulike metoder for å komme fram til løsninger som vil fungere i virkeligheten. Visjonen er å skape et konsept som kan gjøre brukeropplevelsen vesentlig bedre enn i dag og at Greenstations kan etableres over hele verden. 

Aktuelle saker

Arbeidet med Greenstation pilotstasjon er godt i gang

Arbeidet med Greenstation pilotstasjon er godt i gang

Greenstation på Straume åpner i juli
Møt Jan Erik Ødegård, ny prosjektleder for Greenstation

Møt Jan Erik Ødegård, ny prosjektleder for Greenstation

Vi er svært glade for å ønske Jan Erik Ødegård velkommen som ansatt i Greenstat. Han begynner som prosjektleder for Greenstation og vil ha ansvaret

Fra bensinstasjon til Greenstation

Fra bensinstasjon til Greenstation

Norske Greenstat jobber ute- lukkende med grønne prosjekter som bidrar til en overgang fra fossil til fornybar energibruk. Og de går «all in» i sin