en

Greenstation

Greenstation er et selskap som utvikler et konsept knyttet til framtidens grønne energistasjoner. Brukervennlighet skal gjøre at man sømløst kan hurtiglade og fylle hydrogen på samme stasjon samtidig som man kan få tilgang til andre tilbud og tjenester på samme lokasjon.

I 2019 fikk Greenstation støtte fra Doga til å gjennomføre en designdrevet brukerprosess. Denne avsluttes våren 2020 og vil danne grunnlaget for valg av konsept. 

Greenstation Layout
Utkast til layout for Greenstation hvor man sømløst kan lade elbiler og fylle hydrogenbiler på samme stasjon.

I prosessen bruker man ulike metoder for å komme fram til løsninger som vil fungere i virkeligheten. Visjonen er å skape et konsept som kan gjøre brukeropplevelsen vesentlig bedre enn i dag og at Greenstations kan etableres over hele verden. 

Aktuelle saker

Greenstation pilot åpnet på Straume!

14. september var en merkedag for Greenstation! Sammen med Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik åpnet Greenstation fremtidens energistasjon på Straume

Episode 22 Greenstation del 2

Jan Erik og Roar forteller oss mer hvordan Greenstation skal sette en ny standard for ladestasjoner i fremtiden. Du får også høre mer om de

Møt Jan Erik Ødegård, ny prosjektleder for Greenstation

Vi er svært glade for å ønske Jan Erik Ødegård velkommen som ansatt i Greenstat. Han begynner som prosjektleder for Greenstation og vil ha ansvaret