Greenstat Logo
en

Greenstat Asia

Som en viktig del av Greenstat sin internasjonale satsing er Greenstat Asia AS etablert som et datterselskap med en målrettet satsing på realisering av prosjekter knyttet til hydrogen og grønne energisystemer i Asia.

greenstat-asia-1619596561.jpg

Greenstat har store ambisjoner om å bidra til industrialiseringen av grønn hydrogenproduksjon i Asia. Gjennom datterselskapet Greenstat Hydrogen India PVT Ltd, er Greenstat godt posisjonert gjennom samarbeidsavtaler med de viktigste energiselskapene og teknologiselskaper i India, deriblant statseide Indian Oil. 

Det overordnede målet er å øke norsk eksport av hydrogenteknologi og kompetanse til India og det asiatiske markedet. 

--

Klikk her for å gå til Greenstat Hydrogen India sine sider

--

India Center of Excellence Hydrogen 

I samarbeid med Indian Oil og The Energy and Resources Institute (TERI) skal Greenstat etablere et norsk-indisk kompetansesenter for hydrogen i New Delhi, Center of Excellence Hydrogen. Senteret vil bli en viktig katalysator for å få fart på hydrogenøkonomien i India, og partnerskapet med en så stor aktør som Indian Oil vil bidra til rask utrulling av grønne prosjekter over hele India. 

 Sammen med flere norske hydrogenaktører skal Greenstat fasilitere samarbeid på myndighetsnivå, mellom norske og indiske FoU institusjoner og kommersielle aktører.   

Signeringen av samarbeidet mellom Greenstat og Indian Oil resulterte i massiv mediedekning i India:


Aktuelle saker

sturle-pedersen-gexcon-1599472270.JPG

Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat AS har store ambisjoner og vekstplaner innen fornybar energi generelt, og produksjon av grønt hydrogen spesielt. Som en viktig del av
siddharth-r.-mayur-1618485029.jpg

Ny viktig avtale på plass for Greenstat i India

Greenstat har signert samarbeidsavtale med det Pune-baserte selskapet H2e Power. Avtalen er den siste i rekken av flere viktige samarbeidsavtaler

greenpod_logo_gronn.jpg

Greenpod episode 5 - Sturle forklarer hvorfor Greenstat satser på hydrogen i India

 Sturle Pedersen har en lang og mangfoldig bakgrunn i Asia, og er nå styreleder i datterselskapet Greenstat Asia. Vi snakker om Sturles bakgrunn og