Greensight AS

Greensight AS er etablert som et eget datterselskap som leverer teknisk økomomiske analyser og rådgiving med mål om å bidra til bedre bærekraftige beslutninger, som igjen reduserer utslipp.

Vi bruker kunnskapsformidling, beslutningsstøtteverktøy og et bredt kompetansenettverk for å sørge for at du hele tiden skal ha tilgang på de beste løsningene. Vi er opptatt av at man må forstå helheten og nå-tilstanden i energisystemet før man velger enkeltprosjekter og bygger dyr infrastruktur. Vi er engasjerte og kunnskapsrike med en sterk tro på Norge som ledende på fornybare løsninger og produksjon.

Greensight samler den mest oppdaterte og pålitelige informasjonen om energi- og klimateknologi, og presenterer denne informasjonen på en enkel og forståelig måte. Våre eksperter hjelper kunder med å identifisere og synliggjøre potensiale i grønne næringer og satsingsområder med utgangspunkt i nåværende og framtidig energibehov, -tilgang og kapasitet basert på analyser av hele energisystemet.

Gå til Greensight sin nettside