en

Greensight

Greensight AS er etablert som et eget datterselskap som leverer teknisk økonomiske analyser og rådgiving med mål om å bidra til bedre bærekraftige beslutninger, som igjen reduserer utslipp.

Vi bruker kunnskapsformidling, beslutningsstøtteverktøy og et bredt kompetansenettverk for å sørge for at du hele tiden skal ha tilgang på de beste løsningene. Vi er opptatt av at man må forstå helheten og nå-tilstanden i energisystemet før man velger enkeltprosjekter og bygger dyr infrastruktur. Vi er engasjerte og kunnskapsrike med en sterk tro på Norge som ledende på fornybare løsninger og produksjon.

Greensight samler den mest oppdaterte og pålitelige informasjonen om energi- og klimateknologi, og presenterer denne informasjonen på en enkel og forståelig måte. Våre eksperter hjelper kunder med å identifisere og synliggjøre potensiale i grønne næringer og satsingsområder med utgangspunkt i nåværende og framtidig energibehov, -tilgang og kapasitet basert på analyser av hele energisystemet.

Gå til Greensight sin nettside


Aktuelle saker

3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

Vi fortsetter å styrke det grønne laget og leter etter DEG som vil være med på omstillingen til et fornybart og grønt samfunn.  Vi lyser