Greenstat Logo
en

Viken Hydrogen

hyundai-lastebil-liten.jpg

I desember 2019 ble Green H2 Norway etablert basert på en intensjonsavtale om salg av hydrogen til Hyundai sine hydrogenlastebiler. Hyundai Hydrogen Mobility vil bidra til at inntil 500 hydrogenlastebiler kommer til Norge innen 2022.

Tilgangen til lastebiler gjør at man kan gå i gang med byggingen av storskala hydrogenanlegg ved ulike lokasjoner i Norge. Første anlegg vil etter alt å dømme komme på Østlandet, deretter vil man jobbe for tilsvarende prosjekter på Vestlandet, Sørlandet og i Nordland. 

Link til pressemelding vedrørende etablering