Greenstat Logo
en

Visjon

Greenstat AS er et selskap som jobber for å bruke kunnskap og tilgjengelig teknologi til å skape den verdenen vi ønsker for oss selv, og kommende generasjoner. Vi vet hva som skal til, nå handler det om å gjøre det som er riktig!

Visjon

Making Green Happen

Formålsparagraf

Greenstat AS skal utvikle og drive prosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi, herunder prosjekter som understøtter overgangen fra fossil til fornybar energiproduksjon og forbruk, samt delta og investere i selskaper som bidrar helt eller delvis til dette.

Verdier 

  • Grønt tankesett

  • Responsiv (tilpasningsdyktig)

  • Entreprenørskap

  • Ekspertise

  • Nøytral

Greenstat

  • skal bidra til nullutslippssamfunnet.

  • skal kompromissløst velge grønne prosjekter.

  • skal tenke langsiktig.

  • skal være teknologinøytral og politisk uavhengig.

  • skal tjene penger.

Dersom Greenstat lykkes med sin visjon vil Norge og verden bli grønnere og bedre enn i dag.