Greenstat Logo
en

HMS

Greenstat AS og alle datterselskapene er Miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.


Hva er miljøfyrtårn?

Å være et miljøfyrtårn tydeliggjør jobben vi gjør er systematisk og aktivt med miljøtiltak i hverdagen. Miljøfyrtårnbedriftene oppfyller krav, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig bedrift og for bedre arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassa krav til ulike bransjer, og en får sertifikatet etter en uavhengig vurdering. Miljøfyrtårna leverer årlige miljørapporter, og skal resertifiseres hvert tredje år. Sertifikatet er tilrådet av styresmaktene ved offentlige innkjøp.

For å bli miljøfyrtårn må man oppfylle en rekke med krav innenfor:

 • Helse, miljø og sikkerhet

 • Innkjøp, med vekt på materialforbruk

 • Energiforbruk

 • Transport

 • Avfallshåndtering

 • Vannforbruk, luftkvalitet og støy

 • Estetikk

Formålet med ordninga er å:

 • Ta vare på, og forbedre godt arbeidsmiljø

 • Redusere driftskostnader

 • Oppnå miljøforbedringer

 • Dokumentere miljøvennlig drift

Greenstats klima- og miljørapport

Les mer om miljøfyrtårn her

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hvordan vi jobber med Miljøfyrtårn