Enova annonserer tre store tildelinger til hydrogenprosjekt

I dag var en en merkedag for Greenstat etter Enova annonserte tre store tildelinger til nøkkelprosjekt knyttet til selskapets hydrogensatsing.

Glomfjord industripark. Tildelt 150 MNOK.

Publisert: 23. jun. 2022 kl 00:00

«Dette er en stor dag! Ikke bare for Greenstat, men alle som arbeider for realisering av hydrogenprosjekter i Norge. Enova viser med disse tildelingene at man tar hydrogensatsingen på alvor, og at det tenkes helhetlig med tildelinger - både til grønn hydrogenproduksjon og muliggjørende teknologi i fartøyer» - Vegard Frihammer, Green Executive Officer. 

I pressemeldingen kan du lese om tre store og viktige tildelinger hvor Greenstat er sentralt involvert:


1. Glomfjord, tildelt 150 MNOK
2. Rørvik , tildelt 125,7 MNOK
3. Kristiansand, tildelt 148 MNOK

Disse store satsningene vil gi ringvirkninger og skape flere muligheter for hydrogenproduksjon i resten av Norge, og fremskynde realiseringen rundt flere av Greenstat sine nøkkelprosjekter.

"Et viktig stikkord for å lande prosjektene har vært samarbeid, og tildelingene har vist at et fokus på samarbeid på tvers av organisasjoner fungerer" - Tomas Fiksdal, CTO Hydrogen, Greenstat.


Les mer om hvert prosjekt og hele pressemeldingen her: https://presse.enova.no/pressreleases/enova-stoetter-hydrogenprosjekter-i-maritim-sektor-med-112-milliarder-kroner-3190840