Investere i Greenstat

Greenstat søker investorer som ønsker å investere i grønne selskaper og som har en langsiktig horisont >3 år. Det legges opp til exit ved salg av aksjer til større strategiske investorer i 2023 og senere også i 2027, før man sikter på børsnotering nærmere 2030. Greenstat fokuserer på prosjekter som skaper grønne arbeidsplasser, gir god avkastning og som reduserer utslipp. Foreløpige satsingsområder er grønn hydrogen, lokal energi og energianalyse, men man ser også på andre områder som havvind, geotermisk energi og hurtigladeløsninger. Greenstat har et klart mål om å tjene penger og å skape verdier for sine aksjonærer.

For generell investorinformasjon og liste over eksisterende aksjonærer klikk her.

Pågående emisjon

  • 18.november – 10.desember – 2019
  • 4-9 MNOK
  • Min tegning ca 11 000
  • Max tegning ca 4 MNOK

Registrer deg i skjemaet under dersom du ønsker å få tilsendt informasjon om den pågående emisjonen.

Investor interesseliste

Investor interesseliste

Antatt investeringsbeløp
Sending

 

Det er fullstendig uforpliktende å registrere seg og du kan når som helst slette deg fra interesselisten. Har du spørsmål knyttet til en mulig investering i Greenstat kan dette sendes til investor@greenstat.no, eller til en av våre kontaktpersoner. 

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Hilde Holdhus

Manager of Greensight
+47 402 03 905

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031