Investere i Greenstat

Greenstat søker investorer som ønsker å investere i grønne selskaper og som har en langsiktig horisont (5-10 år). Greenstat fokuserer på prosjekter som både skaper grønne arbeidsplasser, reduserer utslipp og er bra for naturen. Foreløpige satsingsområder er grønn hydrogen, lokal energi og energianalyse, men man ser også på andre områder som havvind, geotermisk energi og hurtigladeløsninger. Greenstat har et klart mål om å tjene penger og å skape verdier for sine aksjonærer.

For generell investorinformasjon og liste over eksisterende aksjonærer klikk her.

Neste emisjon

  • Tidsrom: 10.-30.september 2019
  • Min investering: 11 000 NOK.
  • Max investering: 4,4  MNOK
Investor interesseliste

Investor interesseliste

Sending
Det er fullstendig uforpliktende å registrere seg og du kan når som helst slette deg fra interesselisten. Har du spørsmål knyttet til en mulig investering i Greenstat kan dette sendes til investor@greenstat.no, eller til en av våre kontaktpersoner. 

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Hilde Holdhus

Manager of Greensight
+47 402 03 905

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031