ZeVision – ditt verktøy for å velge riktig

Hvilke fornybare prosjekter bør det satses på i overgangen til nullutslippssamfunnet?

Skjermbilde 2017-02-07 kl. 10.07.24Energiproduksjon og forbruk i et nullutslippssamfunn kan løses på mange ulike måter, men det å vite hvilken løsninger som er de mest samfunnsøkonomiske på lang sikt er vanskelig.

Greenstat har ledet utviklingen av ZeVision i samarbeid med Goodtech, ReNorway og En-Sensa-Labs og har fått støtte frå Innovasjon Noreg og Regionalt forskningsfond.

ZeVision er et verktøy som gir beslutningstakere oversikt over energisystemet – hvilke kilder energien produseres fra og hvor energien brukes.

Dermed kan brukerne:

  • fange kompleksiteten i energisystemet og energiscenarier
  • bygge web-baserte visualiseringer og modeller som brukerne selv kan bruke
  • synliggjøre hvordan endringer i energiproduksjon påvirker energiforbruk og vice verca

 

ZeVision og metodikken brukes av vårt datterselskap Greensight.

Vil du vite mer om ZeVision eller har tanker om hvordan en slik oversikt over energisystemet kan være nyttig for deg? Ta kontakt for en uformell prat!