Norsk Hydrogensymposium 2019

Glem høna og egget – hele verdikjeden må implementeres samtidig.

Onsdag 24. april og torsdag 25. april ble konferansen Norsk Hydrogensymposium 2019 holdt i vakre omgivelser, på kraft musemuset i Tyssedal.

Temaet for årets konferanse var «volum» og hvordan skal man klare å øke volumet av hydrogen de kommende årene. Vi skal prøve å gi en kort oppsummering av konferansen og trekke frem noen av hovedpoengene. Foredragsholderne kom i fra både Norge og utlandet, og det var en imponerende liste med foredragsholdere i år. Det var ekstra spennende å høre hva de internasjonale bedriftene tenker om det som har blitt gjort i Norge.

  • De berømte «høna og egget – situasjonene» må glemmes. Hele verdikjeden må implementeres samtidig og dette er det muligheter for nå. Utenlandske aktører ser til Norge, både fordi vi har store ressurser og kompetanse til å produsere både grønt og blått hydrogen. Men også fordi de ser at det er mulig å få til gode samarbeid langs hele verdikjeden, fordi vi allerede jobber tverrfaglig og er åpne for samarbeid. Norled sin hydrogen ferje ble trukket frem som et eksempel flere ganger. Men også arbeidet NCE Maritime CleanTech gjør.

 

  • Et viktig poeng er at grønn og blå hydrogen ikke er i konkurranse med hverandre, vi trenger begge dele for å nå null-utslippskravene. Vi vil også se en del innslag av grått hydrogen fremover. I følge Shell, har Japan grått hydrogen i sine strategier. Anvendelsen av grått hydrogen gir ingen utslipp lokalt, men det vil fortsatt være knyttet store CO2-utslipp til produksjonsfasen. Det blir derfor viktig å fase ut dette hydrogenet så raskt som mulig.

 

  • Gjennomgående kollektiv enighet om at incentivordninger fra regjeringen må komme for å få i gang større prosjekter nasjonalt. Dette gjør at man venter med spenning på den nye hydrogenstrategien som kommer fra regjeringen. Det var stor enighet at hydrogenstrategien vil være et stort steg videre for hydrogen.

 

  • Det er mange spennende maritime prosjekter på gang, men prosjektene må være lønnsomme. Uten lønnsomhet vil ikke bransjen skifte drivstoff. Det er ny teknologi som skal iverksettes og ny teknologi koster, med kollektivt arbeid i hele verdikjeder vil etterspørsel og marked bestemme pris og prisene vil rettferdiggjøres og man kan konkurrere mot fossil teknologi.

En vellykket konferanse med mange gode foredragsholdere og gode løsninger. Bransjene er klare og teknologiene er her, og det kommer nok mange hydrogen prosjektene i årene som kommer. Vi har fortsatt troen på at året 2019 er hydrogenets år.