Introduksjonskurs – Hydrogen og brenselsceller

GREENMAKERS holder ½-dags-kurset: «Hydrogen og brenselceller – introduksjonskurs»

Hydrogen er en energibærer med spennende muligheter. Vi tilbyr nå et introduksjonskurs til deg som ønsker grunnleggende innføring innen området hydrogen og brenselceller.

Kurset blir holdt med bidrag fra datterselskapene Greenstat Hydrogen AS og Greensight AS.
Tid: 08:30 — 11:30
Sted: Bankgaten 8 (Bergen Works, Skostredet), Bergen sentrum

Meld deg på her:

https://greenmakers.hoopla.no/sales/2485912863 

 

 

Innhold

  • Om hydrogen
  • Brenselceller
  • Anvendelsesområder
  • Leveransekjeden
  • Økonomiske forhold
  • Eksempler/pilotprosjekter

Kurset passer til alle som ønsker en introduksjon til hydrogen og hvordan grunnstoffet kan brukes i fornybare energiløsninger. GREENMAKERS AS vil også tilby andre kurs innenfor fornybar energi, bl.a mer dyptgående kurs innen hydrogen.

Om GREENMAKERS

GREENMAKERS tilbyr spesialistkompetanse relatert til fornybar teknologi og løsninger. I tillegg yter vi tjenester innen prosjektledelse når de «grønne» prosjektene skal gjennomføres. Vi deler morselskapet Greenstats visjon – «Making Green Happen», og vårt overordnede mål er å være en aktiv pådriver for «det grønne skiftet». Kundene våre skal være trygge på at de gjør de beste teknologiske valgene, og får de beste rådene fra GREENMAKERS. Derfor vil vi aktivt søke samarbeid med andre aktører bl.a. innen FoU, universiteter og leverandører innen fornybar teknologi.

Toyota Mirai, Fuel Cell personbil. På kurset lærer du blant annet mer om hvordan en brenselcelle fungerer, hvordan hydrogen produseres, lagres og distribueres samt mye om verdikjeder knyttet til hydrogen som energibærer.

Lars Børve

Manager of Greenmakers
+47 950 59 442