Hydrogenferden i Hardanger

Greenstat har sett på mulighetene for at hydrogen kan bli et nytt industrieventyr i Hardangerregionen.

oversikt_hardanger

Hardanger har store vannkraftressurser og er i utgangspunktet godt egnet for grønn produksjon av hydrogen som energibærer. I analysen har vi undersøkt tilgangen på fornybar energi, nettkapasitet og foreslått mulige sluttmarked for hydrogen.

Ulik balanse og kapasitet

Selv om regionen samlet sett har mye tilgjengelig kraft er det stor forskjell på de ulike kommunene. Granvin, Kvam og Ullensvang har alle et underskudd av egenprodusert kraft sett opp mot eget forbruk. Ulvik, Jondal, Odda og Ulvik på sin side har et overskudd av egenprodusert kraft. For sistnevnte utgjør faktisk forbruket bare 1 prosent av den lokale årlige kraftproduksjonen.

Også på nettsiden er det forskjeller. Ullensvang, Granvin og deler av Ulvik har ledig kapasitet til import eller eksport av ytterligere kraft enn tilsvarende dagens produksjon. Det samme gjelder delvis for Eidfjord kommune.

Mulighet for oppdrett

Men skal det produseres hydrogen må det også være et marked for det.

Det er mye oppdrettsnæring i Hardanger, og kanskje er det dem som kan nyte godt av hydrogenproduksjon. En arbeidsbåt vil ha et årlig ca forbruk på 15 600 kilo hydrogen per år.

Oppdrettsanlegg i umiddelbar nærhet kan også benytte oksygen fra hydrogenproduksjonen i sin egen virksomhet. Andre potensielle bruksområder er fergedrift eller bruk av brenselsceller for cruiseskip når de ligger i ro på fjorden.

I studien konkluderer vi med at det er muligheter for både produksjon og bruk av hydrogen i regionen som helhet. Det er imidlertid store forskjeller i de forskjellige kommunene. Eidfjord og Odda er best egnet for storskala produksjon og eksport med skip eller bruk i industri (Odda).

Se presentasjon fra Hardangerkonferansen

Tomas Fiksdal

Chief Projects Officer Hydrogen
+47 932 57 114

Hilde Holdhus

Manager of Greensight
+47 402 03 905