Hydrogen Viking

Hydrogen Viking – 95 fots Sunseeker klar for hydrogendrift

 

Sunseeker.95-100

Som en tydelig aktør innen hydrogen og med vår sterke tilknytning til kompetansemiljøet ved CMR og Prototech AS får Greenstat mange spennende henvendelser. En av de mest interessante og spektakulære er omtalt i BT de siste dagene. Selv om vi kunne klart oss uten koblingen til en gammel diktator er det en fantastisk mulighet som åpner seg ved at PEGI Maritime på generøst vis kjøper et skrog som stilles til disposisjon for hydrogenmiljøet på Vestlandet.

Greenstat har mottatt støtte fra Hordaland Fylkeskommune sine klimarettede næringsmidler til å lede et forstudie som skal resultere i et hovedprosjekt. For Greenstat sin del er det viktig å løfte fram prosjekter som kan resultere i økt forbruk av grønn hydrogen. Dermed passer dette prosjektet inn i vår overordnede strategi.

hydrogen-viking-sysla

Noen mediesaker:

BT – De skal utvikle Gaddafis dieselsluker til miljøfyrtårn

Sysla – De vil bygge om Gaddafis luksusyacht til hydrogendrift

 

Hydrogen Viking Interesseliste

Hydrogen Viking Interesseliste

Vi søker samarbeidspartner, leverandører og sponsorer ifm prosjektet. Registrer din informasjon så tar vi kontakt.

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031