Hydrogen og brenselcelle kurs rettet mot maritim sektor

Greenmakers tilbyr kurs om hydrogen og brenselceller rettet mot maritim sektor.

Hydrogen er en energibærer med spennende muligheter. Vi tilbyr nå et utvidet kurs til deg som ønsker grunnleggende innføring om hydrogen og brenselceller innen maritim sektor.

Kurset blir holdt i samarbeid me Greenstat Hydrogen AS og Prototech AS.
Tid: 10:00 — 17:00
Sted: Prototech/CMR sine lokaler på Fantoft. Fantoftvegen 38.

Greenmakers følger opp suksessen fra forrige kurs om hydrogen og brenselceller, og tilbyr et dagskurs rettet mot maritim sektor i samarbeid med Prototech og Greenstat Hydrogen.

Kursinnhold/tema:
• Om hydrogen v/Tomas Fiksdal, Greenstat Hydrogen
• Produksjon og distribusjon – hydrogen
(leveransekjeden) v/Tomas Fiksdal
• Lunsj
• Overordnet v/Tjalve Svendsen, Prototech AS
• Brenselceller v/Tjalve Svendsen
• Integrasjon i fartøy v/Tjalve Svendsen
• Drivstoff v/Tjalve Svendsen
• Økonomiske betraktninger og lønnsomhetsanalyser og fremtidsutsikter v/Tjalve Svendsen

For mer informasjon og påmelding, se her

Lars Børve

Manager of Greenmakers
+47 950 59 442