Flere hydrogenstasjoner med nytt ENOVA program

ENOVA lanserer nytt støtteprogram for infrastruktur knyttet til hydrogen til personbiler.

Dette er noe Greenstat og et samlet hydrogenmiljø i Norge har jobbet aktivt for å få på plass.

I Norge har vi ca 2,5 millioner biler, hvorav nesten 2,4 millioner er fossile som må fases ut. Selv med forbedret batteri og ladeteknologi for elbiler, vil det være behov for hydrogen som drivstoff til bil, buss og tungtransport for å oppnå målet om nullutslipp i transportsektoren.

Greenstat har vært en pådriver for å få på plass en flåte på 23 hydrogenbiler og søknad om støtte til to stasjoner i Bergen. Vi ønsker også å være en pådriver for å få på plass stasjoner andre steder i Norge så dersom du jobber med et konkret prosjekt er det bare å ta kontakt med vår prosjektleder innen hydrogen, Tomas Fiksdal.

Tomas Fiksdal

Chief Projects Officer Hydrogen
+47 932 57 114