Hydrogen

Greenstat har etablert et eget datterselskap Greenstat Hydrogen AS som utvikler prosjekter knyttet til  hydrogenproduksjon over hele Norge.  Greenstat Hydrogen ser  både på storskalaproduksjon knyttet til kraftnettet og på mindre produksjonsanlegg basert på lokal energiproduksjon.

Det er avgjørende at man har et marked for bruk av hydrogen og vi jobber derfor aktivt sammen med ulike regioner for å etablere tidligfase markeder.

Våre fokusområder er:

  • transport på land (personbil, buss, lastebil, renovasjonsbiler, traktor, anleggsmaskiner m.m.)
  • transport på sjø (fritidsbåter, ferjer, hurtigbåter, fiskebåter, oppdrettsbåter, offshore fartøy m.m.)
  • industrielle formål (jern/titanproduksjon)
  • eksport (Japan, EU, US)

Pris vil variere fra prosjekt til prosjekt, men de beste studiene våre viser hydrogenpriser ned mot 20 kr per kg. Faktorer som spiller inn på endelig pris er: leveranse volum, tilgang til fornybar energi, transport og logistikk, krav til lagring/buffer etc.

 

Greenstat factory

 

Ønsker du/dere å få et tilbud på leveranse av grønt hydrogen, eller har tanker om produksjon av hydrogen fra fornybar energi?

Register kontaktinformasjon så tar vi kontakt for en vurdering av muligheter knyttet til leveranse av hydrogen eller samarbeid knyttet til produksjon.

Hydrogen

Hydrogen

Sending

 

Tomas Fiksdal

Chief Projects Officer Hydrogen
+47 932 57 114