en

Vestfjordsambandet på flytende hydrogen

Gledelig nyhet fra regjeringen som setter krav til hydrogendrift på Vestfjordsambandet som skal settes i drift i 2024.

Greenstat har sammen med våre partnere i Glomfjord Hydrogen (Nel Hydrogen, Meløy Energi og Airliquide), jobbet for at regjeringen skulle støtte Statens Vegvesen sin anbebefaling om flytende hydrogen som utslippsfritt alternativ på strekningen.

Teknologien er klar og regionen har rikelig med fornybar energi til produksjon av grønt hydrogen. Denne typen prosjekter er helt avgjørende for å løfte fram ny teknologi som bidrar til at Norge både når sine klimamål, og skaper ny næringsaktivitet. Vi takker både regjeringen og en aktiv oposisjon for at man her har tatt et modig og framtidsrettet valg knyttet til hydrogen som maritimt drivstoff!   

Glomfjord Hydrogen vil nå jobbe for å tilby hydrogen til rederiene som skal gi tilbud på sambandet. Anbudsperioden vil pågå fram til april 2021, med kontraktstildeling før sommeren 2021. 

Link til nyhetssak i NRK hvor Greenstat sin prosjektleder Tomas Fiksdal er intervjuet