Takk til Hilde Holdhus for vel gjennomført første Greensight-etappe!

Greensight ble etablert i 2016 med Hilde Holdhus som leder, og har i løpet av tre år etablert seg som en anerkjent leverandør av analyser og rådgiving innen grønn energi og teknologi. Selskapet bidrar gjennom visjonen "kunnskap som kutter utslipp", til bedre og raskere beslutninger knyttet til overgangen fra fossile til fornybare løsninger.

Høsten 2016 samarbeidet vi i Greenstat med Hilde Holdhus om å levere kunnskap knyttet til mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Vi arrangerte Green Energy Day, og gjennomførte studier som blant annet ble presentert på Hardangerkonferansen. Det var tydelig at markedet for grønn rådgiving og analyse var til stede. Sammen ble vi enige om å etablere Greensight med Hilde Holdhus som daglig leder. Selskapet startet 01. januar 2017 og man fikk også Grønn Sysla - Martin Hirth med på laget. Sammen var dette et supert team som gav nødvendig kompetanse og troverdighet i en viktig oppstartsperiode. 

Hilde Holdhus kart
Fra værkart til energikart. Hilde Holdhus har med sin bakgrunn fra Stormgeo solid kompetanse i å kommunisere kompleks data til forståelig informasjon for folk flest.

Greensight ble tatt inn som et av start up selskapene i Nyskapningsparken og satt i egne lokaler en periode, før man fra høsten 2017 delte lokaler med resten av Greenstat gjengen hos Bergen Works i Skostredet. 

Greensight har etter hvert etablert seg som en svært kompetent leverandør av teknoøkonomiske analyser og helhetlige studier, spesielt innen hydrogen, men også innen andre områder knyttet til fornybar energi. 

Samhandlingen med andre selskaper, både i Greenstat, og med andre eksterne aktører har vært veldig god og gjort at selskapet har kunnet påta seg oppgaver man ellers ikke kunne gjøre med relativt få ansatte. 

Styret i Greenstat vedtok i 2017 en treårig oppbyggingsperiode som Hilde har hatt ansvaret for å lede. Omsetningen har gradvis økt og i 2019 passerte man 3 MNOK i årsomsetning, samtidig som man for første gang gikk med positive tall.  Vekstmålene for de neste årene er ambisiøse, og de som tar over skal nå løfte selskapet fra dagens 4-5 ansatte til et større analysemiljø med 15-20 personer og en betydelig større omsetning. Alt dette muliggjort ved å ta en posisjon og bygge et fundament for vekst. Per i dag er Greensight 100% eid av Greenstat, men man ser nå på muligheten for å hente inn eksterne investorer for å sikre at selskapet får tilstrekkelig vekstkapital samt tilstrekkelig avstand fra morselskapets andre satsinger. 

Greenstat
Greenstat gjengen samlet ifm strategisamling i 2020.

Vi i Greenstat, ansatte og styre, takker for at du valgte å bruke viktige del av din karriere på å bygge Greensight. Vi ønsker deg lykke til i din nye jobb i Sarsia Seed og ser fram til godt samarbeid også framover!

Aktuelle saker

Emisjon i Greenstat 10.-30. September

Emisjon i Greenstat 10.-30. September

Greenstat gjennomfører en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer for å sikre kapital til videre vekst.
Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat AS har store ambisjoner og vekstplaner innen fornybar energi generelt, og produksjon av grønt hydrogen spesielt. Som en viktig del av
Greenstat ansetter CFO - Siri Lyngvi-Østerhus

Greenstat ansetter CFO - Siri Lyngvi-Østerhus

Greenstat er veldig glade for å kunne annonsere at Siri Lyngvi-Østerhus tiltrer som CFO i Greenstat fra og med 1.november 2020.Siri vil blant annet