en

Energisk styre-og strategisamling gjennomført i Bergen

Bak fra venstre: Vegard Frihammer, Birgit Liodden, Pål Tobiasson, Charly Berthod, Torstein Thorsen Ekern, Karoline Hove Foran fra venstre: Tom Georg Olsen, Tomas Fiksdal, Are Sæbø, Bernt Skeie, Gudmund Synnevåg Sydness, Silje Strømmen Ikke tilstede: Hilde Holdhus, Daniel Janzen

Mandag og tirsdag denne uken gjennomførte Greenstat AS sin årlige styre og strategisamling. Med tre nye styremedlemmer og fire nye ansatte, var det ekstra gledelige å kunne samles i Bergen i nydelig sensommervær.

Greenstat sin årlige styre og strategisamling ble denne uken gjennomført på nyoppussede Hotell Norge i Bergen. Her gikk man gjennom den overordnede strategien for Greenstat AS og mer spesifikke planer for de ulike datterselskapene, Greenstat Hydrogen og Greenstat Energy. Greensight, vårt heleide analyseselskap, ble også presentert, men kun på et overordnet nivå ettersom det vil bli gjennomført en egen strategisamling senere i høst.

Daglig leder i Greenstat gikk først gjennom den overordnede strategien som i grove trekk har ligget fast siden oppstarten i 2015, men som revideres årlig for å sikre at man fanger opp endringer innen teknologi og marked. Visjonen "Making Green Happen" gir et sterkt signal om at Greenstat skal være en aktiv pådriver for det grønne skiftet, men også at det kommersielle fokuset ligger i bunn. Greenstat tjene penger for sine aksjonærer og har som målsetning å gå med overskudd så raskt det er mulig, men kun basert på grønne prosjekter.

Greenstat Hydrogen AS er etablert som heleid datterselskap for å ivareta den kommersielle hydrogensatsingen. Her presenterte Tomas Fiksdal, Chief Projects Manager Hydrogen, status for pågående prosjekter og planer for den kommende perioden. Det er svært høy aktivitet, spesielt innen maritime sektor og Greenstat Hydrogen er sentral i veldig mange prosjekter som nå nærmer seg realisering. Are Oppstad Sæbø som er nyansatt i Greenstat Hydrogen, starter i selskapet 1.november, deltok også på samlingen.

Torstein Thorsen Ekern som er daglig leder i Greestat Energy AS presenterte strategien knyttet til satsingen innen "snille" vindprosjekter og større industrielle solcelleparker. Målsetningen er å bygge ut lokal energiproduksjon som bidrar til å redusere klimautslippene, men hvor man unngår arealkonflikter slik man ser ved store vind og vannkraftprosjekter. Dette skal løses ved å bygge ut vindkraftprosjekter i allerede berørte områder og ved å bygge solcelleanlegg på bygg med store ubenyttede takarealer. I tillegg til Torstein deltok også Gudmund Synnevåg Sydness (prosjektleder vind) og Charly Berthod (prosjektleder sol) på samlingen.

Etter strategisamlingen ble det første styremøtet med det nyvalgte styret gjennomført. Styret gav uttrykk for både ydmykhet og glede over å kunne være med i styret i et selskap med et veldig høyt kompetansenivå innen grønn energi. Fra selskapets side er denne gleden gjensidig med tanke på den samlede kompetansen man nå har fått inn i styret.

Basert på den gode energien man opplevde under styre-og strategisamlingen ligger alt til rette for en god høst og videre utvikling av Greenstat som et ledende grønt energikonsern med en av landets aller største visjoner!

Greenstat sitt nye styre

Aktuelle saker

Inngår  strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig
3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

Vi fortsetter å styrke det grønne laget og leter etter DEG som vil være med på omstillingen til et fornybart og grønt samfunn.  Vi lyser

Emisjon i Greenstat 23.november - 10.desember

Emisjon i Greenstat 23.november - 10.desember

Greenstat gjennomfører en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer for å sikre kapital til videre vekst.