Greenstat Logo

Solenergi tas på alvor i Norge

Stromstotte-solceller.jpg

Sist uke ble det kjent at regjeringen gir høyere strømstøtte til bedrifter som kartlegger og gjennomfører ENØK tiltak. I Greenstat har vi alltid ment at solenergi er den energikilden som har potensiale til raskest utbygging i Norge. Derfor er vi nå svært glade for å se at regjeringen i sin skisse til strømstøtteordning for bedrifter har inkludert og kvalifisert solenergi som et slik tiltak.

For bedrifter hvor strøm utgjør minst 3% av utgiftene (beregnet ut fra et snitt i 2022), kvalifiseres man for et tilskudd (Enova) som kan dekke opp mot 50% av investeringskostnaden ved å gjennomføre ENØK tiltak - som for eksempel å montere solcelleanlegg. Gjennomføring av ENØK tiltak vil også kvalifisere bedriften for en økning i den direkte strømstøtten.

Stromstotte-solceller-2.jpg

Vi i Greenstat opplever en sterk økning i implementeringen av solenergi og solcelleanlegg blant både bedrift og privatmarked. Med regjeringens støtteordning kan vi forvente enda mer utbygging av dette, og vi ønsker selvfølgelig å bidra til at flest mulig bedrifter ser fordelene ved å benytte seg av den muligheten som nå presenterer seg.

Er din bedrift blant dem som nå vurderer solenergi? Vi hjelper dere gjerne med å utrede og levere et solcelleanlegg tilpasset din bedrifts behov - komplett for tak og fasade (under 500 KWp i hele Sør-Norge, over 500 KWp i hele landet).

Send en mail til sol@greenstat.no - vi gleder oss til å høre fra deg!