Greenstat Logo

Solenergi øker raskt i Greenstat – og ny analyse fra Multiconsult viser et stort potensiale for solenergi i Norge

Solenergi-oker.jpg

Solenergi opplever en boom for tiden, både i Norge og internasjonalt. Det gjelder også for Greenstat.

Vi opplever en sterk vekst i våre satsingsområder som både er solanlegg som vi prosjekterer, bygger og leverer for eksterne kunder og også solkraftverk som Greenstat utvikler, bygger og eier selv med tanke på å produsere kraft ut på nettet. Når det gjelder solkraftverk, så jobber Greenstat med dette både i Norge og internasjonalt. 

Status for våre installerte solanlegg og solkraftverk under utvikling er presentert lenger nede i nyhetssaken.

Sol-installation.png

Vi i Greenstat opplever denne veksten samtidig som Multiconsult har lansert en ny rapport i dag (mandag 15.august) om solenergi i Norge. Dette er en analyse som utført på vegne av Solenergiklyngen. Analysen viser et stort potensial for solenergi i Norge, anslagsvis 66 TWh ved å utnytte alle bygg i Norge, og enda mer ved å ta i bruk andre mulige arealer som ikke går på bekostning av viktige naturverdier.

Rapporten kan leses her: Sol kan bli like stort som vannkraft i Norge – Solenergiklyngen The Norwegian Solar Energy Cluster{:}

Greenstat jobber for at vi skal utvikle, bygge, drifte og eie en god del av solenergiprosjektene som skal realiseres de neste årene.

Installasjoner for eksterne kunder
For installasjoner for eksterne kunder, ligger Greenstat Energy an til å levere ca. 2,5 MWp installert effekt (2500 kWp) i løpet av 2022.  Med utgangspunkt i videre prosjekter og ordrebøker, ligger dette an til å øke eksponentielt videre i 2023. Dette vil være anlegg på tak og fasade innen industri, landbruk og privat sektor. Greenstat vil fortsette å levere kvalitet, både på prosjektering og installering av solanlegg, til en konkurransedyktig pris for eksterne kunder.

Solkraftverk i Norge og internasjonalt
Per i dag er våre største prosjekter og ambisjoner for utbygging av solkraft i Europa. Vi ser allikevel Norge som en stor mulighet, særlig i Sør-Norge hvor det er behov for store mengder ny fornybar kraft i årene fremover.

Per i dag har Greenstat Energy 12 MWp under utvikling fordelt på to konkrete lokasjoner i Sør-Norge. Miljøkravene våre er like strenge på solkraftanleggene våre som på våre planlagte og eksisterende vindkraftverk. Greenstat jobber kontinuerlig for å øke prosjektporteføljen for solkraftverk betydelig fremover. I 2030 er målet å ha en samlet installert effekt innen solenergi i Norge på anslagsvis 500 MWp (tilsvarer en årlig produksjon på 600 GWh).

Satsingen på solkraftverk utenfor Norge vil pågå parallelt med satsingen i Norge, men muligheten er større internasjonalt.

Vår satsing i Bosnia-Herczegovina og, Slovenia og i Sør-Øst Europa er starten på dette. Se egne nyhetssaker om dette her:

Greenstat to participate in the second largest solar power plant in Slovenia | Greenstat

Greenstat etablerer Greenstat Solar og satser internasjonalt | Greenstat

Solkraftverk-prosjektert-og-bygget-av-GP-Toming.jpg
Eksisterende solkraftverk som er prosjektert og bygd av GP Toming, Ljubuški 5,83 MWp. Foto: ljubuski.info

Med en 10 års horisont mener vi det er mulig å bygge opp en Greenstat portefølje på 1500 MWp egen kraftproduksjon i Europa, som gir en årlig estimert produksjon på mer enn 2000 GWh. Vi skal bidra med kompetanse, erfaring og gode finansieringsløsninger for å øke vår portefølje og ta aktivt prosjekteierskap med våre europeiske samarbeidspartnere.

Vi i Greenstat ser også store muligheter for solenergi ved å kople dette med både vind og/eller grønn hydrogenproduksjon. Dette gjelder ikke minst for vår satsing i India. Så vi i Greenstat ser lyst på fremtiden og mulighetene innen solenergi.