Greenstat Logo

Pilot-E prosjekt i Rørvik realiseres

289811041_5140602796047525_9098847113370073245_n.jpg

Greenstat gratulerer NTE og H2 Marine med beslutning om å realisere Pilot-E prosjektet i Rørvik

H2 Marine, hvor Greenstat er største eier, fikk sammen med Nord Trøndelag Energi (NTE) i 2020 tildeling gjennom Pilot-E programmet. Tildelingen gikk til å utvikle og realisere en kostnadseffektiv og brukervennlig løsning for å muliggjøre lokalproduksjon og bunkring av grønt hydrogen som drivstoff til en hydrogendrevet arbeidsbåt til oppdrettsnæringen. I samme konsortium, ble Moen Marin og Moen Verft tildelt midler for å utvikle og realisere arbeidsbåten, mens Salmonor vil være sluttkunden, som kjøper arbeidsbåten og hydrogenet.

Salmonor har nå besluttet innkjøp av arbeidsbåten, og prosjektet er gått over i realiseringsfasen. Både arbeidsbåten og hydrogen produksjon- og bunkringsanlegget skal være klare til idriftsettelse i Q3 2023.

Beslutningen om å realisere prosjektet har fått mye mediedekning den siste tiden, senest i DN.no forrige uke;

https://www.dn.no/.../denne-baten-kan-bli.../2-1-1239712

Greenstat Hydrogen sin CTO, Tomas Fiksdal, er også CTO i H2 Marine og har vært ansvarlig for den tekniske utviklingen av anlegget.

Aktuelle saker

Fredrik.jpg

Velkommen til Fredrik Skarsvåg - vår nye CFO!

Fredrik har 14 års erfaring fra Sparebanken Vest Boligkreditt, hvor han hadde ansvar for brorparten av obligasjonsfinansieringen av Sparebanken

Prospekt-forside.jpg

Pågående emisjon i Greenstat

Greenstat gjennomfører en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer i perioden 20.juni - 24.august 2022.
Annual-report-2021-front-1657029965.jpeg

Årsmelding 2021

Greenstat sin årsmelding er nå tilgjengelig på våre nettsider. Her kan du lese informasjon om alle forretningsområder samt vurderinger fra CEO