Overtegning og stor interesse for aksjer i Greenstat

Den nylig avsluttede emisjonen i Greenstat endte med rekord i antall tegningsblanketter. Med over 200 investorer på tegningslisten ble det totalt tegnet aksjer for ca 5,3 MNOK. Med en øvre ramme for emisjonen på 4,6 MNOK måtte nærmere 40 tegningsblanketter strykes. 

Den oppdaterte aksjonærlisten er nå lagt ut på våre nettsider

Dette er et svært positivt resultat i en tid preget av usikkerhet. Det er tydelig at investorer har stor tro på grønn energi, og mange ser på Greenstat som en viktig aktør innen stadig voksende markeder for grønn hydrogen og lokal energiproduksjon. 

For at alle som ønsker å kjøpe aksjer i selskapet skal få mulighet til dette, vil det bli foreslått en tilleggs(reparasjons)emisjon for generalforsamlingen i selskapet 10.juni. Dersom det blir positivt vedtak vil man åpne opp for salg av inntil 4 millioner aksjer til samme kurs som i den avsluttede emisjonen. 

Kjøpe aksjer i Greenstat? Registrer deg her for å motta informasjon. 

Greenstat har med dette hentet nærmere 20 MNOK siste året og har ca 15 MNOK på bok. Selskapet vil fortsette å bygge opp en stadig sterkere investeringsmuskel ettersom man nå ser behov for kapital til strategiske satsinger og konkrete prosjekter.