Greenstat Logo

Ny viktig avtale på plass for Greenstat i India

siddharth-r.-mayur-1618485029.jpg
Siddharth R. Mayur, Founder & MD H2e Power.


Greenstat har signert samarbeidsavtale med det Pune-baserte selskapet H2e Power. Avtalen er den siste i rekken av flere viktige samarbeidsavtaler som er signert med Indiske partnere.


karen-og-sturle-1618468421.png


- Vi beveger oss i lynraskt tempo nå. Hydrogenøkonomien er i ferd med å forløses i India og interessen for hydrogen som en vesentlig brikke i det grønne skiftet er enorm. Indiske energiselskaper leter etter strategiske, internasjonale partnere som kan komplementere dem med kunnskap og teknologi. Greenstat er en ettertraktet partner og vi jobber døgnet rundt med å forsøke å komme gjennom henvendelser, sier Sturle Pedersen, styreleder i Greenstat India Hydrogen Pvt.Ltd.

- H2e Power er et svært fremoverlent og innovativt selskap, som spesialiserer seg på totalløsninger for hydrogenverdikjeden og en meget relevant partner for oss i våre første pilotprosjekter på Indisk jord, fortsetter Pedersen.


Greenstat og H2e Power skal samarbeide konkret med å sette opp et pilotprosjekt for produksjon av grønt hydrogen til transportsektoren i Pune, India. Pilotprosjektet skal benytte seg av den fremste teknologien fra begge land.


-Dette er en perfekt partner for Greenstat. H2e Power er kompromissløse i sin satsing på grønt hydrogen, som vi også er. Vi ser virkelig frem til dette samarbeidet, sier Direktør for Forretningsutvikling i Greenstat og Styreleder i Greenstat Asia, Karen Landmark


Tidligere i år, signerte Greenstat en MoU med Indian Oil Corp, med den hensikt å etablere et felles bilateralt kompetansesenter for hydrogen, et såkalt Centre of Excellence Hydrogen (COE-H). Senteret skal fasilitere samarbeid mellom norsk og indisk næringsliv, myndighetsaktører og FoU institusjoner. Denne avtalen omfatter også samarbeid knyttet til COE-H, spesielt med tanke på hydrogensikkerhet.


- 2021 bringer med seg nytt håp for verden. Noe av det viktigste vi har lært i 2020 er at endringene verden står overfor må skje på lag med naturen, ikke i konflikt med vårt livsgrunnlag. Vi er veldig glad for samarbeidet med Greenstat og ser frem til å få tilgang til og ta i bruk norsk hydrogenteknologi og -kompetanse for å bygge opp en Indisk hydrogenøkonomi og skape lokale arbeidsplasser, sier Siddharth R. Mayur.


For mer informasjon:

Sturle Pedersen

sturle@greenstat.no

Tlf: 95247061


h2e-power.png

About h2e Power Systems

Part of the Poonawalla Group in Pune, h2e Power Systems Private Limited, based in Pune, India and New York, U.S.A. was founded in 2011 by social entrepreneur Siddharth R Mayur along with Amar Chakradeo, & Bhavana S Mayur. The Poonawalla Group, Promoters of Serum Institute of India are World’s largest vaccine manufacturers and through their company Poonawalla Clean Energy are the partners & investors in h2e, The company through its investors & partners is connected worldwide with production plants and trading companies all over the world in areas such as pharmaceuticals, hospitality, real estate, waste management, high-tech agriculture, & food processing. h2e Power Systems aims to produce and integrate fuel cell systems in India and establish integrated, efficient power supply solutions to provide cost effective, reliable and environmentally friendly energy across different industry & geographies.


greenstat-hydrogen-india_logo.JPG

About Greenstat

Greenstat develop and run sustainable energy and technology projects, projects which support the transition from fossil fuels to renewable energy and consumption, as well as participate and invest in companies that contribute to this goal in part or completely. Greenstat is a frontrunner in the transition towards a sustainable future. Our mission is to reach the emission-free society today by using available knowledge and technology. By being technologically and politically neutral, we focus upon developing and implementing green business opportunities.

Aktuelle saker

sturle-og-karen.PNG

Etablerer kompetansesenter for grønt hydrogen i India

Greenstat AS, gjennom sitt datterselskap Greenstat Hydrogen India PVT Ltd. signerte denne uken en strategisk samarbeidsavtale med det statseide

greenpod_logo_gronn.jpg

Greenpod episode 5 - Sturle forklarer hvorfor Greenstat satser på hydrogen i India

 Sturle Pedersen har en lang og mangfoldig bakgrunn i Asia, og er nå styreleder i datterselskapet Greenstat Asia. Vi snakker om Sturles bakgrunn og