Greenstat Logo
en

Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

annual-report.jpg

Som annonsert på Årsmøtet 9.juni vil det bli gjennomført to påfølgende emisjoner til samme aksjekurs.


  • Runde 1 har et minste tegningsbeløp på MNOK 1, tegningsperiode: 10.-25.juni

  • Runde 2 har et minste tegningsbeløp på ca. 10 000 kr, tegningsperiode: juli/august


Bakgrunnen for gjennomføring i to runder er at det stilles krav til utarbeidelse av et EU Growth prospekt for å kunne rette seg mot småsparere (< 100 000 Euro) når selskaper skal hente mer enn 8 MEuro ( ca. 80 MNOK).  Et EU Growth prospekt er forventet å være klart ca. 30. juni og man vil åpne runde 2 så snart dette er klart.


Les mer om emisjonen på investorsidene: Emisjon 

Aktuelle saker

vegard-og-bernt.JPG

Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig
hydrogen og biler

Har hentet 50 MNOK til grønn hydrogensatsing

Gjennom en serie emisjoner har Greenstat siden juni 2020 hentet 50 MNOK til selskapets planlagte satsinger. Et av hovedområdene er etablering av
gs_dn_980x600px.png

Emisjon i Greenstat 23.november - 10.desember

Greenstat gjennomfører en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer for å sikre kapital til videre vekst.