en

Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

Som annonsert på Årsmøtet 9.juni vil det bli gjennomført to påfølgende emisjoner til samme aksjekurs.


  • Runde 1 har et minste tegningsbeløp på MNOK 1, tegningsperiode: 10.-25.juni
  • Runde 2 har et minste tegningsbeløp på ca. 10 000 kr, tegningsperiode: juli/august


Bakgrunnen for gjennomføring i to runder er at det stilles krav til utarbeidelse av et EU Growth prospekt for å kunne rette seg mot småsparere (< 100 000 Euro) når selskaper skal hente mer enn 8 MEuro ( ca. 80 MNOK).  Et EU Growth prospekt er forventet å være klart ca. 30. juni og man vil åpne runde 2 så snart dette er klart.


Les mer om emisjonen på investorsidene: Emisjon 

Aktuelle saker

Inngår  strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig
3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

Vi fortsetter å styrke det grønne laget og leter etter DEG som vil være med på omstillingen til et fornybart og grønt samfunn.  Vi lyser

Har hentet 50 MNOK til grønn hydrogensatsing

Har hentet 50 MNOK til grønn hydrogensatsing

Gjennom en serie emisjoner har Greenstat siden juni 2020 hentet 50 MNOK til selskapets planlagte satsinger. Et av hovedområdene er etablering av