en

Norgeshus og Greenstat inngår samarbeid om grønn strømløsning

Fornøyde etter effektiv montering av solpaneler  Bakerst: Sveinung Isaksen - Greenstat, Charly Berthod - Greenstat, Bjarte Leirvik - Norgeshus KV Bygg Suldal, Sebastian Farmen - Greenstat, Snorre Bjørkum - Norgeshus AS. Foto; Norgeshus AS
Fornøyde etter effektiv montering av solpaneler Bakerst: Sveinung Isaksen - Greenstat, Charly Berthod - Greenstat, Bjarte Leirvik - Norgeshus KV Bygg Suldal, Sebastian Farmen - Greenstat, Snorre Bjørkum - Norgeshus AS. Foto; Norgeshus AS

Norgeshus og Greenstat, gjennom datterselskapet Greenstat Energy, vil tilby solenergianlegg til alle hus- og hyttekunder. Det betyr at alle nye hus- og hyttebyggere nå kan produsere sin egen fornybare strøm.


Dette er et samarbeid som er viktig for oss, og det er viktig for kundene. Flere og flere av de som bygger hus i dag er opptatt av å ta miljømessig kloke valg, samtidig som de ønsker solide løsninger med høy visuell standard. Samarbeidet med Greenstat omfavner alle disse kriteriene. Derfor er vi meget godt fornøyd med at vi har fått en samarbeidsavtale på plass, sier Snorre Bjørkum, teknisk sjef i Norgeshus.


Samarbeidsavtalen legger til rette for at alle kunder av Norgeshus nå vil få muligheten til å velge et solenergianlegg fra Greenstat når man skal bygge seg hus eller hytte. For Norgeshus sine hus- og hyttemodeller vil man kunne velge solenergianlegg som en del av leveransen. I tillegg vil samarbeidet medføre at nye prosjekter kan tilpasses de tekniske løsningene og solenergianlegget blir en del av byggets arkitektur. Greenstat vil i samarbeid med Norgeshus sine arkitekter prosjektere og skreddersy et best mulig solenergianlegg for kunder i Norgeshus som også ønsker å produsere egen fornybar strøm.

Prosjekterer solcelleanlegg som integrert del av boligen
– Norgeshus er en ideell samarbeidspartner for Greenstat i bolig- og hyttemarkedet, sier Charly Berthod som er prosjektleder for solenergi i Greenstat.

Han forteller at det er flere fordeler ved å jobbe med nybygg i en tidlig prosjekteringsfase.

– Den største fordelen er at man kan prosjektere solcelleanlegg som en integrert del av boligen, på tak eller i kombinasjon med fasade. Samarbeidet med Norgeshus sine arkitekter vil gi prosjektene et løft og solanlegget blir en del av eksteriøret til boligen, påpeker Charly Berthod.

– Vi kan også optimalisere plasseringen av vekselsrettere og eventuelt en batteripakke, hvis det er ønskelig for kunden. Dette sikrer at Norgeshus sine kunder får et optimalt og kostnadseffektivt anlegg for sin lokasjon, sitt bygg, sitt forbruk og sitt tilgjengelig budsjett.

 
Pilotprosjekt med Norgeshus KV Bygg Suldal
Norgeshus og Greenstat har allerede utført installasjon av det første pilotprosjektet i samarbeid med Norgeshus KV Bygg Suldal.

Byggherre og daglig leder i Norgeshus KV Bygg Suldal, Bjarte Leirvik, har montert 20 integrerte solpaneler på sin egen bolig, og er positivt overrasket over hvor effektivt det gikk.

– Takflate vender fint mot sør og estimert leveranse på anlegget er nærmere 6500 kWh pr år. Vi ser fram til å levere egenprodusert strøm, sier en fornøyd Bjarte Lervik. 

Greenstat vil utarbeide en informasjonspakke med prislister som blir tilgjengelig for Norgeshus sine forhandlere, slik at de enkelt kan veilede boligkunder som vurdere å installere et solenergianlegg.


– Nå ser vi frem til det videre samarbeidet med å bygge prosjekter over hele landet som produserer fornybar energi, avslutter Snorre Bjørkum.Norgeshus sitt kataloghus Dråpen med integrerte solpanel på tak. Illustrasjon: Norgeshus AS


Om selskapene 

Norgeshus
Norgeshus er en av landets ledende boligbyggere med i overkant av 1500 ansatte fordelt på 126 forhandlere rundt omkring i landet. Ved hovedkontoret på Melhus er det pr i dag 74 ansatte som sammen kan tilby bransjens mest komplette kjedekonsept. På årlig basis bygger Norgeshus i underkant av 1000 boliger, samt 200 fritidsboliger. I tillegg bygger de også næringsbygg, skoler, barnehager, offentlige bygg og større leilighetskompleks.


Greenstat Energy
Greenstat Energy AS er et heleid datterselskap av Greenstat AS.

Greenstat Energy prosjekterer og installerer solenergianlegg, både i Norge og i Europa. I Norge prosjekterer og gjennomfører Greenstat installasjoner både for boliger, landbruksbygg samt næringsbygg. I tillegg utvikles det og også mer avanserte solenergianlegg, type off-grid løsninger der solenergi er en del av bærestrukturen.  

Greenstat Energy legger stor vekt på å prosjektere solenergianlegg som sikrer at Norgeshus sine kunder får ett optimalt anlegg for sin lokasjon, sitt bygg, sitt forbruk og tilgjengelig budsjett. Dette inkluderer vurdering av ulike typer solcellepaneler og annet teknisk utstyr deriblant invertere, integrerte solpaneler, power optimizers og batterianlegg.