en

Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig gått inn med 60,5 MNOK i Greenstat og er dermed selskapets største eier.

Les full pressemelding her

"Dette er en viktig milepæl for Greenstat", sier GEO Vegard Frihammer. "At man nå har fått en stor industriell eier som kan bidra med kapital og gjennomføringskompetanse, er helt avgjørende når vi skal inn i en fase med realisering av komplekse, kapitalkrevende hydrogenprosjekter."

I tillegg til å skyte inn kapital vil også Aker tre inn i Greenstat sitt styre ved Knut Olaf Nyborg. 

Bernt Skeie, styreleder i selskapet fra 2015-2020 har vært sentral i forbindelse samarbeidsavtalen med Aker, og han ble også valgt inn som ny styreleder under den ekstraordinære generalforsamlingen 16.februar 2021. 

Mediedekning: 

E24 - Greenstat inviterer Aker inn på eiersiden

DN - Røkkes Aker vil børsnotere hydrogenselskapet Aker Clean Hydrogen


Aktuelle saker

Etablerer kompetansesenter for grønt hydrogen i India

Etablerer kompetansesenter for grønt hydrogen i India

Greenstat AS, gjennom sitt datterselskap Greenstat Hydrogen India PVT Ltd. signerte denne uken en strategisk samarbeidsavtale med det statseide

3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

Vi fortsetter å styrke det grønne laget og leter etter DEG som vil være med på omstillingen til et fornybart og grønt samfunn.  Vi lyser

Pilot-E tildeling til utvikling av innovativt anlegg for produksjon og bunkring av grønn Hydrogen

Pilot-E tildeling til utvikling av innovativt anlegg for produksjon og bunkring av grønn Hydrogen

Pilot-E har i dag innvilget i overkant av 28 millioner kroner i støtte til konsortiet som skal utvikle en hydrogendrevet oppdrettsbåt med