en

Episode 16 - Ildsjelene bak Klimakartet.no

Skal Norge nå sine klimamål, må hele landet bidra. Mange byer og kommuner kan vise til tydelige ambisjoner for grønn verdiskapning. Samtidig kan det vises at det fremdeles er en lengre vei å gå for å imøtekomme Norges klimamål innen 2030. I samarbeid med Klimapartnerne og Om i Morgen har Greensight laget klimakartet.no, en oversikt for klimamålene til fylker og byer over hele landet.

Hør de to viktige klima-ildsjelene Helene Frihammer og Silje Skjelsvik fortelle om Klimakartet og hvorfor det er viktig å ha et verktøy som viser hvordan fylker, byer og kommuner jobber med grønn omstilling i Norge.

Aktuelle saker

Episode 16 - Ildsjelene bak Klimakartet.no

Episode 16 - Ildsjelene bak Klimakartet.no

Skal Norge nå sine klimamål, må hele landet bidra. Mange byer og kommuner kan vise til tydelige ambisjoner for grønn verdiskapning. Samtidig kan