en

Hydrogen Viking

Som en tydelig aktør innen hydrogen og med vår sterke tilknytning til kompetansemiljøet ved CMR og Prototech AS får Greenstat mange spennende henvendelser. En av de mest interessante og spektakulære er omtalt i BT de siste dagene. Selv om vi kunne klart oss uten koblingen til en gammel diktator er det en fantastisk mulighet som åpner seg ved at PEGI Maritime på generøst vis kjøper et skrog som stilles til disposisjon for hydrogenmiljøet på Vestlandet.

Greenstat har mottatt støtte fra Hordaland Fylkeskommune sine klimarettede næringsmidler til å lede et forstudie som skal resultere i et hovedprosjekt. For Greenstat sin del er det viktig å løfte fram prosjekter som kan resultere i økt forbruk av grønn hydrogen. Dermed passer dette prosjektet inn i vår overordnede strategi.

Hydrogen Viking Sysla

Aktuelle saker

Inngår  strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig
3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

3 nye spennende stillinger ledige i Greenstat

Vi fortsetter å styrke det grønne laget og leter etter DEG som vil være med på omstillingen til et fornybart og grønt samfunn.  Vi lyser

Pilot-E tildeling til utvikling av innovativt anlegg for produksjon og bunkring av grønn Hydrogen

Pilot-E tildeling til utvikling av innovativt anlegg for produksjon og bunkring av grønn Hydrogen

Pilot-E har i dag innvilget i overkant av 28 millioner kroner i støtte til konsortiet som skal utvikle en hydrogendrevet oppdrettsbåt med