Hydrogen Viking

Som en tydelig aktør innen hydrogen og med vår sterke tilknytning til kompetansemiljøet ved CMR og Prototech AS får Greenstat mange spennende henvendelser. En av de mest interessante og spektakulære er omtalt i BT de siste dagene. Selv om vi kunne klart oss uten koblingen til en gammel diktator er det en fantastisk mulighet som åpner seg ved at PEGI Maritime på generøst vis kjøper et skrog som stilles til disposisjon for hydrogenmiljøet på Vestlandet.

Greenstat har mottatt støtte fra Hordaland Fylkeskommune sine klimarettede næringsmidler til å lede et forstudie som skal resultere i et hovedprosjekt. For Greenstat sin del er det viktig å løfte fram prosjekter som kan resultere i økt forbruk av grønn hydrogen. Dermed passer dette prosjektet inn i vår overordnede strategi.

Hydrogen Viking Sysla

Aktuelle saker

Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat AS har store ambisjoner og vekstplaner innen fornybar energi generelt, og produksjon av grønt hydrogen spesielt. Som en viktig del av
Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Greenstat har sammen med partnere fått tildelt 550 000 kr fra Vestland fylkeskommune til utredning av optimal bruk av energi fra en havvindpark i
Samarbeidspartner for Hydrogenkonferansen 2020

Samarbeidspartner for Hydrogenkonferansen 2020

Greenstat er samarbeidspartner for Hydrogenkonferansen som arrangeres 3.juni. Konferansen har et imponerende program og er den viktigste nasjonale