Hydrogen kan bli Norges neste industrieventyr

Greenstat har sammen med en rekke tunge industriaktører skrevet et innlegg hvor man etterspør en tydelig statlig satsing på grønn hydrogen. I en periode hvor regjerningen deler ut krisepakker til næringslivet må man også sikre at det settes av tilstrekkelig med midler til fremtidsrettede næringer som kan skape nye grønne arbeidsplasser.

  "Dersom Norge reagerer for sent, makter vi ikke å ta den globale tetposisjonen vi nå har muligheten til å ta"  

Pandemien er en global krise med enorme konsekvenser, og Norge går på ingen måte klar. Investeringene i olje og gassprosjekter på norsk sokkel blir redusert med mange titalls milliarder kroner de nærmeste årene og truer titusener av arbeidsplasser. Norges behov for aktivitet som skaper arbeidsplasser er kritisk. Men også kriser gir muligheter. Muligheter til å tenke nytt. Organisere oss annerledes. Satse nytt. Hydrogen er en slik mulighet. Dersom regjeringen reagerer raskt, kan Norge bli verdensledende på grønt hydrogen. 

Dersom regjeringen bruker deler av gjenoppbyggingstiltakene på å styrke det grønne skiftet gjennom å tilrettelegge for hydrogen, vil de neste tiårene utløse milliardinvesteringer fra privat sektor. Dersom regjeringen lager en plan hvor det legges til rette for utvikling av fremtidsrettede industrier hvor norske bedrifter kan ta internasjonale tetposisjoner, er det åpenbart at det bør satses på hydrogen. Gjør man det, vil Norge kunne skape mellom 10–15.000 arbeidsplasser – og mange av disse kan komme raskt.

"Hydrogen kan erstatte olje, kull og gass innen transport, varmeproduksjon og industri"

Debattinnlegget som kan leses i sin helhet på Finansavisen.no er signert: 

  • Jon Andre Løkke, Adm. dir. Nel Hydrogen
  • Jon Erik Engeset, Adm. dir. Hexagon Composits
  • Karl-Petter Løken, Adm. dir, Kværner
  • Tove Andersen, Konserndirektør, Yara
  • Christian Rynning-Tønnesen, Adm. dir., Statkraft
  • Vegard Frihammer, Adm. dir. Greenstat
Norge har rikelig med fornybar energi som kan brukes til å produsere grønt hydrogen som benyttes både i det hjemlige markedet og til eksport.

Aktuelle saker

Glomfjord Hydrogen signererer intensjonsavtale for etablering av storskala grønn hydrogenproduksjon og flytendegjøring i Glomfjord.

Glomfjord Hydrogen signererer intensjonsavtale for etablering av storskala grønn hydrogenproduksjon og flytendegjøring i Glomfjord.

Glomfjord Hydrogen, hvor Greenstat eier 38% av aksjene, og Air Liquide har signert en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere en komplett

Emisjon i Greenstat med frist 13.mai

Emisjon i Greenstat med frist 13.mai

Greenstat gjennomfører i perioden april-mai en emisjon hvor eksisterende og nye aksjonærer inviteres til å kjøpe aksjer i selskapet.
Ny energiressurs i Greenstat Energy

Ny energiressurs i Greenstat Energy

Greenstat er veldig fornøyde med å kunne presentere vår nyeste tilvekst, Karen Landmark. Hun begynner i Greenstat Energy som Manager Business