Hydrogen kan bli Norges neste industrieventyr

Greenstat har sammen med en rekke tunge industriaktører skrevet et innlegg hvor man etterspør en tydelig statlig satsing på grønn hydrogen. I en periode hvor regjerningen deler ut krisepakker til næringslivet må man også sikre at det settes av tilstrekkelig med midler til fremtidsrettede næringer som kan skape nye grønne arbeidsplasser.

  "Dersom Norge reagerer for sent, makter vi ikke å ta den globale tetposisjonen vi nå har muligheten til å ta"  

Pandemien er en global krise med enorme konsekvenser, og Norge går på ingen måte klar. Investeringene i olje og gassprosjekter på norsk sokkel blir redusert med mange titalls milliarder kroner de nærmeste årene og truer titusener av arbeidsplasser. Norges behov for aktivitet som skaper arbeidsplasser er kritisk. Men også kriser gir muligheter. Muligheter til å tenke nytt. Organisere oss annerledes. Satse nytt. Hydrogen er en slik mulighet. Dersom regjeringen reagerer raskt, kan Norge bli verdensledende på grønt hydrogen. 

Dersom regjeringen bruker deler av gjenoppbyggingstiltakene på å styrke det grønne skiftet gjennom å tilrettelegge for hydrogen, vil de neste tiårene utløse milliardinvesteringer fra privat sektor. Dersom regjeringen lager en plan hvor det legges til rette for utvikling av fremtidsrettede industrier hvor norske bedrifter kan ta internasjonale tetposisjoner, er det åpenbart at det bør satses på hydrogen. Gjør man det, vil Norge kunne skape mellom 10–15.000 arbeidsplasser – og mange av disse kan komme raskt.

"Hydrogen kan erstatte olje, kull og gass innen transport, varmeproduksjon og industri"

Debattinnlegget som kan leses i sin helhet på Finansavisen.no er signert: 

  • Jon Andre Løkke, Adm. dir. Nel Hydrogen
  • Jon Erik Engeset, Adm. dir. Hexagon Composits
  • Karl-Petter Løken, Adm. dir, Kværner
  • Tove Andersen, Konserndirektør, Yara
  • Christian Rynning-Tønnesen, Adm. dir., Statkraft
  • Vegard Frihammer, Adm. dir. Greenstat
Norge har rikelig med fornybar energi som kan brukes til å produsere grønt hydrogen som benyttes både i det hjemlige markedet og til eksport.

Aktuelle saker

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Greenstat har sammen med partnere fått tildelt 550 000 kr fra Vestland fylkeskommune til utredning av optimal bruk av energi fra en havvindpark i
Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Greenstat sitt årsmøte 2020 gjennomføres som direktesendt nettmøte.
Samarbeidspartner for Hydrogenkonferansen 2020

Samarbeidspartner for Hydrogenkonferansen 2020

Greenstat er samarbeidspartner for Hydrogenkonferansen som arrangeres 3.juni. Konferansen har et imponerende program og er den viktigste nasjonale