en

Greenstat selskapet H2 Marine AS mottar 37 MNOK i støtte fra Grønn Plattform

H2 Marine er en del av prosjektet Zerokyst som har som mål å utvikle utslippsfrie fiskebåter. Fra før har bedriftene i prosjektet satt av 65 millioner kroner fra egen lomme til å utvikle hydrogenfiskebåter og et forsyningssystem for hydrogen. Nå er det klart at myndighetene går inn med 120 millioner kroner i tillegg.

 H2 Marine AS skal stå for lokal produksjon, lagring og distribusjon av grønt hydrogen til prosjektet og området.  

Les mer om dette i Teknisk Ukeblad.

Les mer om H2 Marine her.